SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

INT-GSM

komunikačný modul GPRS

Zbernicový komunikačný modul GPRS pre ústredne INTEGRA a INTEGRA Plus.
Efektívne, spoľahlivo a pohodlne!

Official international

SATEL Technical Support platform

    An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
  • instructional videos
  • intuitive systems configurators
  • technical news

Log in and start exploring now!

OPAL a OPAL Plus

Externé duálne detektory pohybu PIR+MW

Duálna technológia, algoritmus detekcie s automatickou adaptáciou a kvalitný
kryt (IP54) zaisťujú stabilnú činnosť detektorov v sťažených atmosférických
podmienkach. Detektor okrem toho ponúka možnosť jednoduchej montáže
a precíznej konfigurácie. Tieto zariadenia sú dokonalým riešením pre každý objekt.

Priestor okolo domu bude bezpečný ako priestorov v jeho vnútri!

INT-TSI, INT-TSG, INT-KLFR, INT-KSG a INT-SF

LCD klávesnice a klávesnice pre skupiny sú najpoužívanejšie časti
zabezpečovacieho systému. Preto bola na prispôsobenie ich dizajnu
interiéru objektu, rozšírená farebná rada najpopulárnejších modelov klávesníc.

Známe zariadenia v novej, bielej farbe

ACCO NET

Systém kontroly vstupu

Moderný systém kontroly vstupu s rozsiahlou štruktúrou, umožňujúci
pohodlné vzdialené a lokálne ovládanie neobmedzeného počtu ústrední
ACCO-NT z viacerých miest súčasne.

Obsluha 65 000 užívateľov

VERSA Plus

Zabezpečovacia ústredňa

Jediné takéto kompaktné riešenie, ktoré ponúka:
viackanálovú komunikáciu, mobilnú aplikáciu, úplne bezdrôtové
ovládanie a možnosť vytvorenia drôtového, bezdrôtového alebo
hybridného systému.

Nastal čas pre ústredne VERSA Plus!

VERSA CONTROL

Mobilná aplikácia určená pre ústredne zo série VERSA

Jednoduchá a intuitívna aplikácia pre smartfóny a tablety. Umožňuje vzdialené
zobrazenie stavu systému, vstupov a výstupov, ich ovládanie a taktiež prehľad
porúch a udalostí. Okrem toho ponúka oznamovanie pomocou správ PUSH.

Ovládanie systému z každého miesta na svete!

INT-TSI

Centrum ovládania inteligentného zabezpečovacieho systému

Najnovšie funkcie pridané klávesnici INT-TSI:
činnosť v režime MASTER/SLAVE, flat dizajn užívateľského rozhrania,
miniaplikácia počasia, nastavovanie veľkosti tlačidiel a zobrazovanie
stavu systému pri zapnutom šetriči.

Vyskúšajte nové funkcie už dnes!

 

Integrované systémy

INTEGRA

Hlavné dosky INTEGRA

Ústredne INTEGRA sú moderné zariadenia, ktoré tvoria nielen základ zabezpečovacích systémov najvyššej kategórie, ale umožňujú tiež realizovať systémy kontroly vstupy a funkcie automatického ovládania – tzv. inteligentné budovy. Ich konštrukcia využíva dlhoročné skúsenosti firmy SATEL, ktorá projektuje a vyrába svetovo uznávané a spoľahlivé elektronické zabezpečovacie zariadenia.

BEZPEČNOSŤ

Zhoda s normami

Garanciou najvyššej bezpečnosti ponúkanej ústredňami INTEGRA sú certifikáty vydané nezávislými certifikačnými inštitúciami špecializujúcimi sa na zabezpečovacie systémy: poľský TECHOM, nórsky DNV, švédsky SBSC, český TREZOR TEST, belgický INCERT, či slovenský NBÚ. Získané certifikáty potvrdzujú okrem iného aj zhodu zariadení s požiadavkami noriem Európskej únie série EN50131 pre zariadenia Grade 3 v prípade ústrední série INTEGRA Plus, a Grade 2 pre ostané ústredne série INTEGRA.

Jedinečné technické riešenia

Ústredne INTEGRA využívajú moderné riešenia, ktoré ponúkajú najvyššiu úroveň zabez-pečenia v každej situácii: napríklad možnosť zadať dva nezávislé kódy na vstup do vybraných skupín, kontrolu obchôdzok strážnika, definovanie časových okien prístupu, a to je len niekoľko ponúkaných riešení. Ešte modernejšie riešenia sú využité v konštrukcii ústrední INTEGRA Plus, ktoré majú okrem iného aj dvojitý napájací zdroj s automatickou diagnostikou, obsluhu signálov informujúcich o pokusoch maskingu pomocou vstupov s trojitým vyvážením a programovateľnou hodnotou rezistorov EOL a portom USB na jednoduché a rýchle programovanie ústredne. Vďaka týmto riešeniam je možné vytvoriť systém spĺňajúci náročné požiadavky na bezpečnosť, ktoré sú vyžadované v objektoch s najvyšším stupňom rizika.

INTEGRA - Zarządzanie i dozór systemu (GuardX)

Ovládanie systému (GuardX)

Aplikácia GuardX dodávaná so systémom ponúka veľa možností, pomocou ktorých je možné uskutočňovať zároveň lokálny aj diaľkový dohľad a administráciu zabezpečovacieho systému. Táto funkcia umožňuje nielen administráciu oprávnení jednotlivých užívateľov, ale aj priebežné sledovanie stavu jednotlivých skupín a vstupov pomocou grafického zobrazenia. Táto funkcia umožňuje nielen administráciu oprávnení jednotlivých užívateľov, ale aj priebežné sledovanie stavu jednotlivých skupín a vstupov pomocou grafického zobrazenia.

KOMUNIKAČNÉ FUNKCIE

Diaľkové ovládanie

Ovládanie systému na diaľku umožňuje okamžite reagovať na vzniknuté potreby bez nutnosti byť na objekte fyzicky prítomný. Vďaka tejto možnosti je možné napríklad spojiť sa ústredňou cez internet a pridať nového užívateľa alebo zmeniť konfiguráciu systému. Ak je v objekte nainštalovaných niekoľko ústrední INTEGRA (napríklad na rôznych oddeleniach spoločnosti), použitie systému STAM-2 PRO umožní centralizovať ovládanie a kontrolu týchto ústrední.

integra - Zdalne zarządzanie

Video

Systém INTEGRA môže byť doplnený systémom vizuálnej verifikácie alarmu VIVER, vďaka ktorému príde v prípade alarmu do kontrolného centra nielen informácia o mieste, kde bol aktivovaný alarm, ale bude zaslaná aj sekvencia obrázkov z kamier CCTV pripojených na systém.

INTEGRA - weryfikacja video

Monitoring

Jednou z kľúčových funkcií zabezpečovacieho systému je úspešne odovzdať informácie do centra zaoberajúceho sa ochranou objektov. Ústredne INTEGRA môžu na tento účel využívať nielen zabudovaný telefónny komunikátor, ale aj ďalšie zariadenia, ktoré umožňujú komunikáciu GSM/GPRS a spojenie TCP/IP (napr. v sieťach LAN, VLAN alebo cez INTERNET).

INTEGRA - Monitoring

 

 

BUDÚCA INVESTÍCIA DO BEZPEČNOSTI

Rozšírenie drôtových a bezdrôtových prvkov

Systém INTEGRA ja koncipovaný tak, aby bolo kedykoľvek možné rozšíriť systém pomocou rozširovacích modulov alebo bezdrôtových zariadení. Umožňuje to nielen zvýšiť počet detektorov, ale aj rozšíriť funkcie alebo zjednodušiť každodennú obsluhu systému.

INTEGRA - Rozbudowa przewodowa

Možnosť pridávania nových funkcií pomocou aktualizácie firmvéru

Nikdy nekončiace úsilie inžinierov firmy SATEL umožňuje vytvárať nové programové verzie ústrední INTEGRA. Dopĺňajú už aj tak širokú škálu funkcií o nové možnosti a obsluhu prídavných zariadení, ktoré spolupracujú s ústredňou. Konštrukcia ústrední INTEGRA umožňuje aktualizovať firmvér v ľubovoľnom momente bez nutnosti demontovať ústredňu – iba pomocou pripojeného počítačaa.

 

JEDNODUCHOSŤ POUŽÍVANIA

Klávesnice, ovládače, karty

Jednoduchá obsluha systému znižuje riziko omylov užívateľov systému. Ústredne INTEGRA umožňujú prispôsobiť metódy ovládania systému individuálnym potrebám užívateľov. Základným spôsobom ovládania systému je používanie kódov na klávesniciach. Systém je možné ovládať aj pomocou bezdotykových kariet alebo bezdrôtových ovládačov. Takéto alternatívne spôsoby umožňujú pohodlné ovládanie systému aj osobám, ktoré doteraz neprišli do styku s elektronickými zabezpečovacími systémami.

INTEGRA - Łatwość użytkowania

Menu lokálnom jazyku

Ústredne INTEGRA majú textové menu v slovenčine, vďaka čomu ich obsluha nie je komplikovaná ani pre osoby, ktoré ešte neprišli do styku so zabezpečovacími systémami. Hlásenia zobrazované na displeji sú dobré čitateľné a jasne vyjadrujú informácie o situácii, čo zabráni užívateľovi urobiť chybu a zvyšuje tak komfort používania systému.

Funkcie prispôsobené oprávneniam

Výber funkcií môže byť administrátorom systému prispôsobený individuálne pre jednotlivých užívateľov. Je to ďalšie riešenie, ktorého cieľom je chrániť systém pred možnými omylmi v prípade menej technicky zdatných užívateľov, vďaka čomu majú užívatelia prístup iba k možnostiam, ktoré sú pre nich nevyhnutné na obsluhu systému.

KVALITA A SPOĽAHLIVOSŤ

Systém kontroly kvality zhodný s ISO 9001:2008

Firma SATEL od roku 2002 využíva systém kontroly akosti produkcie certifikovaný au¬dítormi Det Norske Veritas. Cieľom procedúr systému kontroly akosti je zaručiť neustále zdokonaľovanie v každej oblasti činnosti firmy a zabezpečiť vysokú kvalitu zariadení pre úplnú spokojnosť klientov.

Moderná technológia výroby


Ústredne INTEGRA sú vyrábané na plne automatizovaných montážnych linkách pomocou technológie povrchovej montáže (SMD). Pri výrobe sa používajú kvalitné komponenty svetových výrobcov, čo zaručuje prakticky bezporuchovú činnosť zariadení počas celej ich životnosti.

Testovanie počas výroby


Všetky zariadenia vyrábané firmou SATEL, a teda aj ústredne INTEGRA, sú podrobené kompletným a podrobným testom na počítačmi riadenom pracovisku. Vďaka tomu sa do rúk klientov dostávajú testované zariadenia, čo eliminuje problém továrensky chybných produktov.

 

UNIVERZÁLNOSŤ

Rozšírený zabezpečovací systém

Ústredne INTEGRA slúžia predovšetkým na vytvorenie pokrokového zabezpečovacieho systému so širokými možnosťami. Moderné riešenia, veľká škála dostupných modulov a široké komunikačné funkcie stavajú ústredne Integra na čelo svetových zabezpečovacích systémov.

INTEGRA - Kontrola dostępu

Kontrola vstupu

Ústredne INTEGRA môžu slúžiť ako systémy kontroly vstupu: vďaka vybaveniu ústredne špeciálnymi modulmi je možné otvárať dvere pomocou bezdotykových kariet. Táto kontrola vstupu sa dá jednoduchým spôsobom spojiť s funkciami zabezpečovacieho systému a tým je možné získať jednotný systém, ktorého výhody prevýšia funkcie dvoch samostatných systémov.

 

Systém automatizácie

Rozšírené funkcie automatického ovládania sú silnou stránkou ústrední INTEGRA. Ústredne majú timery a logické funkcie, ktoré je možné využívať na naprojektovanie systémov inteligentnej budovy. Pomocou modulu INT-KNX sa jednoduchým spôsobom ovládajú zariadenia automatizácie spolupracujúce so zbernicou KNX. Možnosť priamej integrácie funkcií zabezpečenia a automatizácie je veľkou výhodou ústrední INTEGRA. Vďaka nej je napríklad možné jednoduchým spôsobom vypínať osvetlenie v budove v momente zapnutia stráženia.

Integrácia so systémami správy budov (BMS)

Vďaka modulom INT-RSETHM-1, umožňujú ústredne INTEGRA integráciu so systémami správy budov. Táto funkcia umožňuje realizáciu spoločného centra spravovania viacerých rôznych nezávislých inštalácií – napr. signalizácie vlámania, požiarnej signalizácie alebo kontroly vstupu. Takéto riešenie je zvlášť vhodné pre rozsiahle inštalácie, napríklad pre veľké administratívne budovy alebo obchodné centrá.

 © 1990-2018 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij