ABAX 2 + Modbus RTU

Obsluha otvoreného komunikačného protokolu

Teraz je možné kontroléry ACU-220 a ACU-280 pohodlne integrovať
okrem iného so systémami automatizácie alebo zhromažďovania údajov.

The SLIM-PIR-LUNA detector

awarded in the Good Design competition

Thank you!

SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

INT-GSM

komunikačný modul GPRS

Zbernicový komunikačný modul GPRS pre ústredne INTEGRA a INTEGRA Plus.
Efektívne, spoľahlivo a pohodlne!

Official international

SATEL Technical Support platform

  An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
 • instructional videos
 • intuitive systems configurators
 • technical news

Log in and start exploring now!

OPAL a OPAL Plus

Externé duálne detektory pohybu PIR+MW

Duálna technológia, algoritmus detekcie s automatickou adaptáciou a kvalitný
kryt (IP54) zaisťujú stabilnú činnosť detektorov v sťažených atmosférických
podmienkach. Detektor okrem toho ponúka možnosť jednoduchej montáže
a precíznej konfigurácie. Tieto zariadenia sú dokonalým riešením pre každý objekt.

Priestor okolo domu bude bezpečný ako priestorov v jeho vnútri!

INT-TSI, INT-TSG, INT-KLFR, INT-KSG a INT-SF

LCD klávesnice a klávesnice pre skupiny sú najpoužívanejšie časti
zabezpečovacieho systému. Preto bola na prispôsobenie ich dizajnu
interiéru objektu, rozšírená farebná rada najpopulárnejších modelov klávesníc.

Známe zariadenia v novej, bielej farbe

ACCO NET

Systém kontroly vstupu

Moderný systém kontroly vstupu s rozsiahlou štruktúrou, umožňujúci
pohodlné vzdialené a lokálne ovládanie neobmedzeného počtu ústrední
ACCO-NT z viacerých miest súčasne.

Obsluha 65 000 užívateľov

 

Systémy signalizácie vlámania a napadnutia

PERFECTA

Jednoduchá konfigurácia, intuitívna obsluha a pohodlné ovládanie – to sú hlavné vlastnosti zabezpečovacieho systému vybudovaného na základe ústrední PERFECTA a PERFECTA-T.
Túto sériu tvorí šesť zariadení: PERFECTA 16, PERFECTA 32 a PERFECTA-T 32, ktoré umožňujú vytvoriť tradičný drôtový systém, a 
PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32-WRL a PERFECTA-T 32-WRL, ktoré umožňujú vytvoriť bezdrôtový, alebo hybridný systém.

jednoduchosť a najmodernejšie riešenie

 • hlasové správy
 • expandéry
 • bezdrôtová nadstavba
 • komunikátor GSM/GPRS
 • diaľková aktualizácia firmvéru
 • správy PUSH
 • obsluha pomocou mobilnej aplikácie
 • ovládanie pomocou SMS
 • diaľkové programovanie
 • služba zostavenia spojení

Vytvorenie systému

Konštrukcia ústredne PERFECTA umožňuje vytvorenie tradičného drôtového systému, so všetkými funkciami potrebnými pre malé a stredne veľké objekty. Na ústredňu je možné pripojiť zároveň expandéry vstupov, ako aj výstupov, a tak zvýšiť počet obsluhovaných zariadení. Tento jednoduchý spôsob umožňuje rýchle rozšírenie systému.

PERFECTA schemat
PERFECTA - kody USSD

Rýchla konfigurácia pomocou klávesnice

Pomocou klávesnice je možný priamy prístup ku všetkým funkciám servisného režimu ústredne. Jednotlivé nastavenia je teda možné meniť rýchlo a pohodlne, bez nutnosti použitia počítača s konfiguračným programom.

Pohodlná konfigurácia pomocou počítača

Konfiguráciu systému je možné taktiež vykonávať pomocou programu PERFECTA Soft. Jeho intuitívne užívateľské rozhranie sprevádza technika postupne počas tvorenia systému.

PERFECTA schemat
PERFECTA - strefy

Skupiny

Systém založený na ústredni PERFECTA umožňuje vytvorenie dvoch skupín stráženia (podsystémov). Každá zo skupín môže strážiť v jednom z troch režimov. Táto funkcia zaisťuje celému systému širšie možnosti, ktoré sú charakteristické pre moderné inštalácie

Klávesnica PRF-LCD

Drôtová klávesnica PRF-LCD má veľký, dobre čitateľný LCD displej, ktorý zaisťuje pohodlné ovládanie a úplnú kontrolu nad systémom. O vybraných udalostiach je užívateľ informovaný akustickými signálmi.

LED-ky, ktoré informujú o stave celého systému, sú umiestnené nad displejom. Klávesnica má taktiež klávesy, ktoré umožňujú rýchle zapnutie požadovaného režimu stráženia a spustenie špeciálnych alarmov (TIESEŇ, POŽIAR, POMOC).

Užívateľ systému môže pomocou klávesnice jednoducho overiť stav kreditu na SIM karte.

PERFECTA schemat

Riešenia použité v ústredniach PERFECTA ocenia všetci profesionáli – zároveň očakávajúci riešenia známe z overených systémov, ako aj dodatočné moderné funkcie.

PERFECTA-32 WRL

Bezdrôtové ovládanie

Srdcom bezdrôtovej inštalácie je zabezpečovacia ústredňa PERFECTA 16-WRL,
PERFECTA 32-WRL alebo PERFECTA-T 32-WRL so zabudovanou bezdrôtovou nadstavbou 433 MHz. Umožňuje kódovanú obojsmernú bezdrôtovú komunikáciu s klávesnicami PRF-LCD-WRL a sirénami MSP-300 R, a ponúka všetky funkcie drôtových zariadení. Umožňuje taktiež využívanie bezdrôtových detektorov série MICRA.

Špeciálne na obsluhu týchto ústrední bol naprojektovaný aj ovládač MPT-350 so zvýšeným dosahom činnosti a tlačidlami s programovateľnými funkciami.

Na ústredne PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32-WRL a PERFECTA-T 32-WRL, je možné okrem bezdrôtových zariadení, pripojiť aj drôtové zariadenia, ako sú napr. klávesnice PRF-LCD, ľubovoľné detektory alebo sirény. Týmto spôsobom je možné vytvoriť hybridný systém, ktorý umožňuje ešte lepšie prispôsobenie prvkov inštalácie charakteru chráneného objektu.

Mobilná aplikácia
PERFECTA CONTROL

Ovládanie zabezpečovacieho systému pomocou mobilných zariadení je riešenie, ktorého popularita stále rastie. Na tento účel bola na diaľkové ovládanie ústrední PERFECTA vytvorená mobilná aplikácia PERFECTA CONTROL, ktorá využíva technológiu GPRS.

Funkcie tejto aplikácie z nej robia pohodlný nástroj na ovládanie systému a overovanie stavu systému, vstupov a výstupov. Aplikácia umožňuje taktiež prehľad aktuálnych porúch a všetkých udalostí v systéme.

PERFECTA - Android i iOS

 • PERFECTA-CONTROL - menu główne
 • PERFECTA-CONTROL - Menu główne
 • PERFECTA-CONTROL - Menu główne
 • PERFECTA-CONTROL - splash screen
 • PERFECTA-CONTROL - Menu główne
 • PERFECTA-CONTROL - Menu główne
 • PERFECTA-CONTROL - Menu główne

Komunikácia

Ústredne PERFECTA majú integrovaný modul hlasového oznamovania s možnosťou nadefinovania 16 hlasových správ. Na doske ústredne sa taktiež nachádza modul GSM/GPRS, ktorý umožňuje obsluhu dvoch SIM kariet, čo zaisťuje dodatočné zabezpečenie, napr. v prípade poruchy vysielača jedného z operátorov. Tento modul umožňuje taktiež monitoring na PCO prostredníctvom GPRS, SMS a kanálom audio. Každý z týchto troch kanálov môže byť využívaný nezávisle na sebe, a je možné aj nadefinovať prioritu ich zasielania.

PERFECTA - cechy

Ústredne PERFECTA-T majú zabudovaný telefónny komunikátor PSTN, ktorý môže slúžiť na realizáciu monitoringu udalostí, hlasového oznamovania, odposluchu chráneného objektu.

Bezpečné spojenie

V prípade série ústrední PERFECTA, je možné využívať bohaté funkcie mobilnej aplikácie PERFECTA CONTROL a programu PERFECTA Soft. Je to možné vďaka spojeniu cez server SATEL. Spojenie je šifrované a na realizáciu nie je potrebná verejná IP adresa, alebo vykonávanie zložitej konfigurácie siete.

PERFECTA - usługa zestawiania połączeń
 © 1990-2018 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij