The SLIM-PIR-LUNA detector

awarded in the Good Design competition

Thank you!

SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

INT-GSM

komunikačný modul GPRS

Zbernicový komunikačný modul GPRS pre ústredne INTEGRA a INTEGRA Plus.
Efektívne, spoľahlivo a pohodlne!

Official international

SATEL Technical Support platform

    An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
  • instructional videos
  • intuitive systems configurators
  • technical news

Log in and start exploring now!

OPAL a OPAL Plus

Externé duálne detektory pohybu PIR+MW

Duálna technológia, algoritmus detekcie s automatickou adaptáciou a kvalitný
kryt (IP54) zaisťujú stabilnú činnosť detektorov v sťažených atmosférických
podmienkach. Detektor okrem toho ponúka možnosť jednoduchej montáže
a precíznej konfigurácie. Tieto zariadenia sú dokonalým riešením pre každý objekt.

Priestor okolo domu bude bezpečný ako priestorov v jeho vnútri!

INT-TSI, INT-TSG, INT-KLFR, INT-KSG a INT-SF

LCD klávesnice a klávesnice pre skupiny sú najpoužívanejšie časti
zabezpečovacieho systému. Preto bola na prispôsobenie ich dizajnu
interiéru objektu, rozšírená farebná rada najpopulárnejších modelov klávesníc.

Známe zariadenia v novej, bielej farbe

ACCO NET

Systém kontroly vstupu

Moderný systém kontroly vstupu s rozsiahlou štruktúrou, umožňujúci
pohodlné vzdialené a lokálne ovládanie neobmedzeného počtu ústrední
ACCO-NT z viacerých miest súčasne.

Obsluha 65 000 užívateľov

VERSA Plus

Zabezpečovacia ústredňa

Jediné takéto kompaktné riešenie, ktoré ponúka:
viackanálovú komunikáciu, mobilnú aplikáciu, úplne bezdrôtové
ovládanie a možnosť vytvorenia drôtového, bezdrôtového alebo
hybridného systému.

Nastal čas pre ústredne VERSA Plus!

VERSA CONTROL

Mobilná aplikácia určená pre ústredne zo série VERSA

Jednoduchá a intuitívna aplikácia pre smartfóny a tablety. Umožňuje vzdialené
zobrazenie stavu systému, vstupov a výstupov, ich ovládanie a taktiež prehľad
porúch a udalostí. Okrem toho ponúka oznamovanie pomocou správ PUSH.

Ovládanie systému z každého miesta na svete!

INT-TSI

Centrum ovládania inteligentného zabezpečovacieho systému

Najnovšie funkcie pridané klávesnici INT-TSI:
činnosť v režime MASTER/SLAVE, flat dizajn užívateľského rozhrania,
miniaplikácia počasia, nastavovanie veľkosti tlačidiel a zobrazovanie
stavu systému pri zapnutom šetriči.

Vyskúšajte nové funkcie už dnes!

 

Systémy signalizácie vlámania a napadnutia

Komunikácia a oznamovanie

Komunikácia
a oznamovanie

Základnou úlohou spoľahlivého zabezpečovacieho systému je oznamovanie o zistení ohrozenia. Práve z tohto dôvodu plnia zariadenia zo skupiny „komunikácia a oznamovanie” v systéme veľmi dôležitú úlohu, nezávisle od použitej technológie. Možnosti využívanie týchto zariadení sú omnoho väčšie. Je možné ich používať na oznamovanie zainteresovaným osobám, ako aj na programovanie a ovládanie zabezpečovacieho systému.

 

Použitie

Použitie

 

Telefónne komunikátory

Najjednoduchšie zariadenia, z pohľadu použitej technológie, sú komunikátory využívajúce bežnú drôtovú telefónnu linku. Umožňujú realizovať všetky základné funkcie od hlasového oznamovania, cez realizáciu monitoringu v rôznych formátoch, až po diaľkové programovanie systému pomocou telefónnych modemov. V prípade väčšiny zabezpečovacích ústrední firmy SATEL, sú komunikátory tohto typu už integrované v ústredni, vďaka čomu je možné využívať nimi ponúkané možnosti bez použitia dodatočných zariadení.

 

Telefónne komunikátory

 

SM-2

 

Funkcie niektorých ústrední s telefónnymi komunikátormi môžu byť rozšírené pomocou dodatočných modulov. Najpopulárnejšie sú hlasové moduly, ktorých úlohou je prehratie hlasovej správy informujúcej užívateľa o vybranej udalosti v systéme.

 

V ponuke sú dostupné taktiež modulu umožňujúce interaktívne ovládanie systému pomocou hlasového menu. V tomto prípade je možné vykonať požadovanú funkciu pomocou klávesov telefónu.

V rozšírených systémoch založených na ústredniach série INTEGRA, kde je potrebné časté diaľkové ovládanie pomocou telefónnej linky, je vhodné použiť externý modem. Ďaleko vyššia rýchlosť prenosu údajov v porovnaní s modemom štandardne zabudovaným v komunikátore značne zvyšuje komfort ovládania a šetrí čas.

INT-VG
Komunikátory GSM/GPRS

Komunikátory GSM/GPRS

Mobilná komunikácia postupne vytláča tradičné telefónne linky a stáva sa najrozšírenejšou formou komunikácie. Čoraz väčší počet domácností prechádza z pevnej linky na mobilnú sieť. Digitálne služby realizované v mobilných sieťach sú ideálne prispôsobené potrebám zabezpečovacích systémov. Okrem bežných telefónnych spojení s hlasovým oznamovaním je možné veľmi výhodne využívať oznamovanie pomocou SMS správ. Pomocou nich môže zabezpečovacia ústredňa odovzdať presné informácie o najdôležitejších udalostiach v systéme.

Tento spôsob spojenia je možné využiť taktiež v monitoringu, zaslaním podrobných informácií na ochrannú službu. Prenosy na pult centralizovanej ochrany je možné realizovať aj pomocou prenosu údajov v technológii GPRS, ak pult centralizovanej ochrany (PCO) umožňuje prenos cez protokol TCP/IP.

GPRS-T2


GSM/GPRS

Komunikátory GSM/GPRS sú dôležitým elementom v ponuke produktov SATEL. Vďaka univerzálnej konštrukcii je možné ich využiť prakticky s každou zabezpečovacou ústredňou, aj keď pochádza od iných výrobcov. Najjednoduchšie komunikátory umožňujú realizovať základné spôsoby zasielania informácií pomocou SMS správ a technológie GPRS. Rozšírenejšie zariadenia s možnosťou využitia hlasového kanálu môžu slúžiť ako GSM brány. Najvyššia trieda týchto zariadení umožňuje kontrolovať drôtovú linku a automaticky ju v prípade poruchy nahradiť sieťou GSM.

 

Komunikácia a oznamovanie

Komunikátory TCP/IP

Úplne nové možnosti v oblasti komunikácie ponúkajú komunikátory TCP/IP pracujúce v sieti INTERNET. Umožňujú nielen úspešné odovzdanie informácií na pult centralizovanej ochrany (PCO), ale môžu realizovať aj dodatočné funkcie.


Komunikátory TCP/IP


STAM-VIEW

Ich pomocou je možné napríklad diaľkovo ovládať a spravovať systém pomocou počítača alebo smartfónu. Takéto komunikátory môžu umožniť oznamovanie užívateľovi pomocou e-mailov, pomocou ktorých je možné zasielať informácie o aktuálnych udalostiach v systéme.

 

 

V prípade ústrední série INTEGRA je možné s využitím komunikátora TCP/IP diaľkové programovanie ústredne cez sieť Internet pomocou programu DLOADX. Modul ETHM-1 umožňuje taktiež diaľkové ovládanie systému INTEGRA pomocou aplikácie GUARDX.


Software


STAM-2 PRO

Možnosti takéhoto systému je možné využívať aj v rozsiahlych inštaláciách vyžadujúcich centrálne ovládanie. Pomocou systému pultu centralizovanej ochrany STAM-2 PRO je možné diaľkové spravovanie mnohých systémov INTEGRA vybavených komunikátormi TCP/IP.

 

Porovnanie modulov

 © 1990-2018 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij