Hardvérový konfigurátor CONFX

Dostupná nová verzia!

  • Ešte viac užitočných funkcií
  • Pohodlnejšie a rýchlejšie projektovanie
  • Nový vzhľad

ABAX 2 + Modbus RTU

Obsluha otvoreného komunikačného protokolu

Teraz je možné kontroléry ACU-220 a ACU-280 pohodlne integrovať
okrem iného so systémami automatizácie alebo zhromažďovania údajov.

The SLIM-PIR-LUNA detector

awarded in the Good Design competition

Thank you!

SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

Official international

SATEL Technical Support platform

    An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
  • instructional videos
  • intuitive systems configurators
  • technical news

Log in and start exploring now!

 

zestaw zasilaczy buforowych

ZÁLOHOVANÉ ZDROJE

Zálohované zdroje umožňujú napájanie zariadení v inštaláciách rôzneho typu, ako sú napr. zabezpečovacie systémy, systémy CCTV, systémy kontroly vstupu alebo domácej automatizácie. V prípade výpadku hlavného napájania môžu zdroje využívať jeden, alebo dva akumulátory, ako záložný zdroj energie. Zaisťuje to stálosť činnosti systémov aj počas niekoľkých hodín, keď nie je dostupný hlavný zdroj napájania.


Výstupné napätie

Zdroje dostupné v ponuke firmy SATEL sa od seba líšia výstupným napätím: 12 V DC alebo 24 V DC. Pre danú inštaláciu je preto možné vybrať zariadenie so zodpovedajúcim napätím.

V systémoch signalizácie vlámania a napadnutia využíva väčšina zariadení napätie 12 V DC.

Výstupný prúd
a prúd nabíjania akumulátora

ZZálohované zdroje SATEL sú charakteristické vysokým prúdovým výkonom od 1,5 A až do 14 A. Prúd nabíjania akumulátora môže byť v závislosti od modelu od 0,5 A do 3 A.

Pri výbere zdroja treba pamätať, že výstupný prúd nesmie byť menší, ako sumárny odber prúdu zariadení, ktoré majú byť z neho napájané.

V niektorých prípadoch, počas činnosti s akumulátorom, je prúdový výkon zmenšený o prúd nabíjania.

Účinnosť

Pomer výkonu a príkonu zdroja sa nazýva účinnosť. Najmodernejšie napájacie zdroje SATEL, majú vďaka optimalizácii konštrukcie a využívaniu komponentov najvyššej kvality účinnosť prekračujúcu 90%.

Vysoká účinnosť prispieva k nízkej emisii tepla a spôsobuje, že nie je nutné použiť dodatočné chladenie.

Konštrukcia

Všetky zdroje SATEL sú pulzné zdroje. Väčšina z nich môže počas normálnej činnosti brať energiu priamo zo siete. V ponuke sa ale nachádzajú aj ekonomické zdroje (APS-15 BO, APS-30), ktoré vyžadujú pripojenie sieťového transformátora.

Odolnosť na rušenia

Každý zálohovaný zdroj SATEL má rad filtrov, ktorých cieľom je zaistenie napájania bez rušení, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na činnosť najdôležitejších prvkov danej inštalácie.

Bezpečnosť

Zabudované zabezpečenia - napr. proti preťaženiu a proti skratu – zodpovedajú za minimalizáciu rizika poškodenia zdroja v prípade nesprávneho spojenia alebo poškodenia inštalácie počas používania.

Spolupráca so zariadeniami SATEL

Zdroje APS-1412, APS-612 a APS-412 ponúkajú možnosť integrácie s vybranými expandérmi, komunikačnými modulmi alebo s ústredňou kontroly vstupu SATEL – ktoré majú konektor APS. Tieto zariadenia môžu prijímať zo zdroja informácie týkajúce sa jeho stavu a stavu pripojeného akumulátora.

Zdroj pre systémy Grade 3

Systémy signalizácie vlámania a napadnutia s vysokým stupňom zabezpečenia Grade 3 podľa normy EN 50131, vyžadujú použitie špeciálnych napájacích zariadení. Jedným z nich je APS-612 – zdroj s certifikátom zhody s požiadavkami normy EN 50131 pre Grade 3.

 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij