SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

INT-GSM

komunikačný modul GPRS

Zbernicový komunikačný modul GPRS pre ústredne INTEGRA a INTEGRA Plus.
Efektívne, spoľahlivo a pohodlne!

Official international

SATEL Technical Support platform

    An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
  • instructional videos
  • intuitive systems configurators
  • technical news

Log in and start exploring now!

OPAL a OPAL Plus

Externé duálne detektory pohybu PIR+MW

Duálna technológia, algoritmus detekcie s automatickou adaptáciou a kvalitný
kryt (IP54) zaisťujú stabilnú činnosť detektorov v sťažených atmosférických
podmienkach. Detektor okrem toho ponúka možnosť jednoduchej montáže
a precíznej konfigurácie. Tieto zariadenia sú dokonalým riešením pre každý objekt.

Priestor okolo domu bude bezpečný ako priestorov v jeho vnútri!

INT-TSI, INT-TSG, INT-KLFR, INT-KSG a INT-SF

LCD klávesnice a klávesnice pre skupiny sú najpoužívanejšie časti
zabezpečovacieho systému. Preto bola na prispôsobenie ich dizajnu
interiéru objektu, rozšírená farebná rada najpopulárnejších modelov klávesníc.

Známe zariadenia v novej, bielej farbe

ACCO NET

Systém kontroly vstupu

Moderný systém kontroly vstupu s rozsiahlou štruktúrou, umožňujúci
pohodlné vzdialené a lokálne ovládanie neobmedzeného počtu ústrední
ACCO-NT z viacerých miest súčasne.

Obsluha 65 000 užívateľov

VERSA Plus

Zabezpečovacia ústredňa

Jediné takéto kompaktné riešenie, ktoré ponúka:
viackanálovú komunikáciu, mobilnú aplikáciu, úplne bezdrôtové
ovládanie a možnosť vytvorenia drôtového, bezdrôtového alebo
hybridného systému.

Nastal čas pre ústredne VERSA Plus!

VERSA CONTROL

Mobilná aplikácia určená pre ústredne zo série VERSA

Jednoduchá a intuitívna aplikácia pre smartfóny a tablety. Umožňuje vzdialené
zobrazenie stavu systému, vstupov a výstupov, ich ovládanie a taktiež prehľad
porúch a udalostí. Okrem toho ponúka oznamovanie pomocou správ PUSH.

Ovládanie systému z každého miesta na svete!

INT-TSI

Centrum ovládania inteligentného zabezpečovacieho systému

Najnovšie funkcie pridané klávesnici INT-TSI:
činnosť v režime MASTER/SLAVE, flat dizajn užívateľského rozhrania,
miniaplikácia počasia, nastavovanie veľkosti tlačidiel a zobrazovanie
stavu systému pri zapnutom šetriči.

Vyskúšajte nové funkcie už dnes!

 

Systémy signalizácie vlámania a napadnutia

Detektory

Detektory

Detektory sú jedným z najdôležitejších prvkov, ktoré majú vplyv na kvalitu a spoľahlivosť zabezpečovacieho systému. Preto sú na ich správny výber a vhodné použitie potrebné teoretické poznatky a skúsenosti.
Na uľahčenie oboznámenia sa s touto skupinou produktov boli detektory rozdelené do kategórií podľa funkcií a použitia.

 

 

 

DETEKTORY DO EXTERIÉRU

Dtektory do exteriéru

Úlohou ochrany exteriéru je zabezpečenie vonkajšieho priestoru a prvkov nachádzajúcich sa v tomto priestore. Na ochranu sa používajú zariadenia prispôsobené na činnosť v sťažených poveternostných podmienkach zachovávajúce spoľahlivú detekciu a nemeniteľné funkcie počas mnohých rokov.

Detektory pohybu

Tieto detektory umožňujú zistenie prítomnosti nežiadúcich narušiteľa ešte predtým, ako spôspbí škody v budove. Sú určené na zabezpečenie veľkých priestorov: jedno zariadenie môže kontrolovať plochu až 100 m2. Detektory je možné inštalovať priamo na stenu, alebo pomocou špeciálnych konzol, ktoré umožňujú lepšie prispôsobenie poľa detekcie a tvaru terénu. Modely so zabudovaným detektorom súmraku je možné využívať aj na ovládanie prvkov domácej automatizácie, ako sú osvetlenie alebo rolety.

Detektory pohybu

 

DETEKTORY OBVODOVEJ OCHRANY

DETEKTORY OBVODOVEJ OCHRANY

Úlohou detektorov obvodovej ochrany je zisťovať pokus o vniknutie do chráneného priestoru a preto tento druh detektorov slúži ako prvá línia ochrany. V tejto kategórii sú najčastejšie používané magnetické kontakty otvorenia okien a dverí.

Czujki kurtynowe

Detektory pohybu - záclony

Tieto zariadenia umožňujú vytvorenie virtuálneho neviditeľného plotu – tzv. „záclony”, ktorej narušenie spustí alarm. Ich pomocou je možné zabezpečiť ohradenie pozemku, steny objektu, okná a podobne. Detektory majú dva kanály detekcie: IR a mikrovlny, ktorých citlivosť je možné nezávisle regulovať. Vďaka tomu je možné činnosť detektorov prispôsobiť realizovaným funkciám, charakteristike zabezpečovaného objektu a potrebám užívateľov.

 

Magnetické kontakty

Vzhľadom na požiadavky estetiky a montáže je v ponuke firmy SATEL dostupná celá škála detektorov, od miniatúrnych kontaktov montovaných priamo do rámu okna alebo dverí až po veľké magnety v kovovom kryte odolné na mechanický tlak, napríklad na prejazd auta. V tejto skupine produktov sa nachádzajú magnetické kontakty so svorkovnicou alebo s pripojenými vodičmi. Dostupné sú tiež magnetické kontakty vo viacerých farbách, vďaka čomu sú po nainštalovaní prakticky neviditeľné.

Magnetické kontakty

 

Akustické detektory rozbitia okna

Akustické detektory rozbitia okna

Ich úlohou je zisťovať charakteristický zvuk sprevádzajúci rozbitie okna a preto sa vynikajúco hodia na ochranu miestností s viacerými oknami. Jeden detektor môže zabezpečiť miestnosť s viacerými oknami. Detektory rozbitia okna firmy SATEL využívajú technológiu mikroprocesorovej analýzy dvoch frekvencií, vďaka čomu sú odolné na bežné zdroje hluku, ktoré môžu rušiť činnosť bežných detektorov.

 

Vibračné detektory

Sú určené na zisťovanie pokusu o násilné prelomenie mechanických zabezpečení. Vďaka svojej konštrukcii sú schopné zistiť pokus o vlámanie ešte pred tým, ako sa narušiteľom podarí prekonať tieto zabezpečenia. Vibračné detektory firmy SATEL využívajú piezoelektrické senzory s digitálnym spracovaním signálu, preto majú vysokú odolnosť voči zdrojom falošných poplachov.

Vibračné detektory

 

Aktíve IR bariéry

Aktíve IR bariéry

Tieto zariadenia sú najvyspelejšími zariadeniami obvodovej ochrany. Na zistenie narušenia využívajú lúče IR, ktoré sú neustále vysielané medzi vysielačom a prijímačom. Vzhľadom na veľkú vzdialenosť medzi vysielačom a prijímačom môžu aktívne IR bariéry slúžiť na spoľahlivé zabezpečenie aj veľkých miestností. V prípade detektorov z ponuky SATEL umožňuje ochrana pred vplyvom poveternostných podmienok používať tieto zariadenia aj v exteriéroch.

 

 

DETEKTORY PRIESTOROVEJ OCHRANY INTERIÉROV

DETEKTORY PRIESTOROVEJ OCHRANY INTERIÉROV

Zariadenia z tejto skupiny slúžia na zisťovanie narušenia vo vnútri chránených priestorov. Najpoužívanejšie zariadenia v tejto skupine sú detektory pohybu dostupné vo viacerých modeloch a variantoch. Na zistenie pohybu môžu detektory zabezpečovacieho systému využívať fyzikálne javy. V inštalačnej praxi sa ale najčastejšie používajú pasívne detektory IR v kombinácii s mikrovlnnými detektormi využívajúcimi Dopplerov jav (v tzv. duálnych detektoroch).

 

Pasívne detektory pohybu (PIR detektory)

PIR detektory využívajú jav, ktorý spôsobuje, že každý objekt vyžaruje infračervené žiarenie. Konštrukcia týchto detektorov využíva špeciálny polovodičový senzor, ktorý je spolu s príslušnou optickou sústavou schopný registrovať zmeny intenzity IR žiarenia objektov v porovnaní s teplotou pozadia.

Vďaka analýze takéhoto signálu sú pasívne IR detektory schopné zistiť človeka pohybujúceho sa v dosahu ich detekcie. Detektory pohybu typu PIR vďačia za svoju popularitu jednoduchosti použitia. Sú najčastejšie používanými detektormi v systémoch signalizácie vlámania a napadnutia.

Spoľahlivosť detektorov typu PIR závisí od radu činiteľov, akými sú kvalita použitých komponentov, konštrukcia optickej sústavy, mechanika detektora alebo spôsob analýzy signálu zo senzora.

 

 

Ponuka detektorov pohybu firmy SATEL je založená na zariadeniach s digitálnym spracovaním signálu. Aj detektory AMBER, ktoré sú základným modelom v spomínanej skupine produktov, majú mikroprocesor vykonávajúci analýzu signálu. V porovnaní s analógovou technológiou je digitálne spracovanie omnoho spoľahlivejšie. Rozdiely medzi jednotlivými ponúkanými modelmi sú v použitej optickej sústave. Ploché šošovky Fresnel z plastu umožňujú jednoduchú zmenu charakteristiky činnosti výmenou šošovky. Sústava so zrkadlom poskytuje plnšie pokrytie chráneného priestoru detekcie.

Ponúkané modely sa líšia použitým algoritmom detekcie. Digitálny algoritmus prvej generácie v detektoroch AMBER a v detektoroch série AQUA sa vynikajúco osvedčili v bežných podmienkach, rozšírený algoritmus v detektoroch GRAPHITEIVORY zaisťuje stabilnú činnosť v sťažených podmienkach.

Ponuka detektorov

 

Duálne detektory

Duálne detektory využívajú spojenie niekoľkých spôsobov detekcie v jednom zariadení. Najčastejšie používané PIR detektory spojené s detektorom mikrovĺn (MW) umožňujú zistiť narušiteľa pomocou nezávislých fyzikálnych javov, čím zaručujú spoľahlivosť detekcie aj v sťažených podmienkach. Práve z tohto dôvodu sa často používajú na zabezpečenie miestností, v ktorých môže vznikať prievan alebo rýchle zmeny teploty, napríklad v garážach, nevykurovaných halách alebo v skladoch.

 

 

COBALT i SILVER

Detektory série COBALT sú základné digitálne duálne detektory (PIR+MW), ktorých konštrukcia využíva algoritmy detekcie prvej generácie. Do miestností, kde sa vyžaduje vyššia spoľahlivosť detektorov, sú vhodné detektory série SILVER. Tieto detektory umožňujú zistiť zamaskovaného narušiteľa, vďaka čomu zaisťujú lepšie zabezpečenie v porovnaní s bežnými PIR detektormi. Potvrdením spoľahlivosti detektorov SILVER je certifikát splnenia požiadaviek Európskych noriem pre duálne detektory EN50131-2-4:2008, pre zariadenia Stupňa 2 (Grade 2). Znamená to, že detektory SILVER môžu byť v súlade s legislatívou používané aj v objektoch s vyžadovaným najvyšším stupňom bezpečnosti, napríklad v bankách.

 

OSTATNÉ DETEKTORY V ZABEZPEČOVACOM SYSTÉME

OSTATNÉ DETEKTORY V ZABEZPEČOVACOM SYSTÉME

Moderné zabezpečovacie systémy v dnešnej dobe nespĺňajú iba funkciu zistenia pokusu o vlámanie. Systémy firmy SATEL sa úspešne používajú pri rozpoznávaní ohrození, ktoré môžu mať negatívny vplyv na zdravie alebo môžu spôsobiť veľké materiálne škody. Na vytvorenie rozšíreného systému s mnohými funkciami sa do systému dopĺňajú ďalšie špeciálne detektory, ktoré rozširujú rozsah zabezpečenia.

 

Detektory plynu

Úlohou detektorov plynov je zistiť a upozorniť na prítomnosť plynov, ktoré môžu ohroziť zdravie alebo dokonca aj život človeka. V tejto skupine sa nachádzajú detektory CO, ktorý môže vznikať v miestnostiach, kde prebieha proces spaľovania pri nedostatočnom prísune kyslíka. Vzhľadom na to, že CO je životu veľmi nebezpečný a bez zápachu, je veľkým ohrozením pre osoby nachádzajúce sa v miestnosti. Rovnako vysoké nebezpečenstvo je spojené s únikom výbušných plynov, napríklad zemného plynu alebo propán-butánu bežne používaného v  domácnostiach alebo ako palivo v automobiloch. Detektory plynov série DG z ponuky firmy SATEL sú vynikajúcim riešením na upozorňovanie výskytu nebezpečných plynov. Detektor uspávacích plynov môže obyvateľov domu ochrániť pred pokusom vlámania po vypustení uspávacích plynov, napríklad výparov chloroformu.

DG-1 TCM DG-1 LPG DG-1 CO DG-1 ME

 

Detektor zaplavenia

Zaplavenie bytu spôsobené poruchou vodovodnej inštalácie môže spôsobiť materiálne škody nielen v jednom byte, ale aj u susedov. Je preto vhodné zvážiť použitie vhodného detektora, ktorý môže nielen upozorniť na únik vody, ale v rozšírených zabezpečovacích systémoch aj odpojiť prívod vody pomocou elektricky ovládaného ventilu.

Detektor zaplavenia FD-1 z ponuky firmy SATEL je veľmi vhodný na zabezpečenie tohto typu a vďaka externej sonde môže byť používaný aj na zle dostupných miestach.

Detektor zaplavenia FD-1

 

Detektor dymu a tepla

Detektor dymu a tepla

Vznik ohňa je veľmi veľkým nebezpečenstvom, preto je vhodné zvážiť doplnenie zabezpečovacieho systému detektormi zisťujúcimi aj minimálne množstvo dymu, ktorý sa tvorí v počiatočnej fáze horenia. Detektor TSD-1 vďaka spojeniu optického senzora dymu s citlivým detektorom tepla ponúka spoľahlivé zistenie vznikajúceho požiaru. Pomocou komunikácie dostupnej v moderných zabezpečovacích ústredniach môže zabezpečovací systém včas privolať pomoc a tak zabrániť značným materiálnym stratám.

 

 

 © 1990-2018 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij