SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

INT-GSM

komunikačný modul GPRS

Zbernicový komunikačný modul GPRS pre ústredne INTEGRA a INTEGRA Plus.
Efektívne, spoľahlivo a pohodlne!

Official international

SATEL Technical Support platform

  An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
 • instructional videos
 • intuitive systems configurators
 • technical news

Log in and start exploring now!

OPAL a OPAL Plus

Externé duálne detektory pohybu PIR+MW

Duálna technológia, algoritmus detekcie s automatickou adaptáciou a kvalitný
kryt (IP54) zaisťujú stabilnú činnosť detektorov v sťažených atmosférických
podmienkach. Detektor okrem toho ponúka možnosť jednoduchej montáže
a precíznej konfigurácie. Tieto zariadenia sú dokonalým riešením pre každý objekt.

Priestor okolo domu bude bezpečný ako priestorov v jeho vnútri!

INT-TSI, INT-TSG, INT-KLFR, INT-KSG a INT-SF

LCD klávesnice a klávesnice pre skupiny sú najpoužívanejšie časti
zabezpečovacieho systému. Preto bola na prispôsobenie ich dizajnu
interiéru objektu, rozšírená farebná rada najpopulárnejších modelov klávesníc.

Známe zariadenia v novej, bielej farbe

ACCO NET

Systém kontroly vstupu

Moderný systém kontroly vstupu s rozsiahlou štruktúrou, umožňujúci
pohodlné vzdialené a lokálne ovládanie neobmedzeného počtu ústrední
ACCO-NT z viacerých miest súčasne.

Obsluha 65 000 užívateľov

VERSA Plus

Zabezpečovacia ústredňa

Jediné takéto kompaktné riešenie, ktoré ponúka:
viackanálovú komunikáciu, mobilnú aplikáciu, úplne bezdrôtové
ovládanie a možnosť vytvorenia drôtového, bezdrôtového alebo
hybridného systému.

Nastal čas pre ústredne VERSA Plus!

VERSA CONTROL

Mobilná aplikácia určená pre ústredne zo série VERSA

Jednoduchá a intuitívna aplikácia pre smartfóny a tablety. Umožňuje vzdialené
zobrazenie stavu systému, vstupov a výstupov, ich ovládanie a taktiež prehľad
porúch a udalostí. Okrem toho ponúka oznamovanie pomocou správ PUSH.

Ovládanie systému z každého miesta na svete!

INT-TSI

Centrum ovládania inteligentného zabezpečovacieho systému

Najnovšie funkcie pridané klávesnici INT-TSI:
činnosť v režime MASTER/SLAVE, flat dizajn užívateľského rozhrania,
miniaplikácia počasia, nastavovanie veľkosti tlačidiel a zobrazovanie
stavu systému pri zapnutom šetriči.

Vyskúšajte nové funkcie už dnes!

 

Zabezpečovacie systémy a automatizácia

INTEGRA

INTEGRA

Zabezpečovacie ústredne INTEGRA umožňujú zrealizovať systém spájajúci funkcie zabezpečenia a domácej automatizácie. Systém je možné aj doplniť modulom, ktorý spolupracuje so zariadeniami automatizácie využívajúcimi európsky štandard KNX.
Tak je možné vytvoriť jeden systém s viac funkciami ako v prípade použitia osobitných riešení.

 

Jednoduchosť používania

Zabezpečovací systém musí byť jednoduchý na obsluhu. Iba vtedy je možné naplno využívať jeho výhody. Z tohto dôvodu bol počas projektovania systémov INTEGRA kladený veľký dôraz na vytvorenie intuitívneho systému obsluhy, priateľského pre všetkých užívateľov. Pre starších ľudí a deti boli do ústredne zakomponované početné vylepšenia. Možnosť ovládania systému pomocou bezdotykových kariet nahrádza zadávanie kódu na klávesnici. Systém je možné ovládať aj pomocou bezdrôtových ovládačov, podobne ako je to v automobilových alarmoch. To sú len niektoré možnosti zjednodušenia ovládania.

Jednoduchosť obsluhy je zvlášť dôležitá v prípade integrovaných systémov, umožňujúcich realizáciu domácej automatizácie. Pre tieto systému bola vyrobená dotyková klávesnica INT-TSI, ktorá umožňuje využívať potenciál inteligentného systému pomocou MAKRO príkazov vykonávaných len jedným alebo niekoľkými dotknutiami.

Jednoduché ovládanie
– diaľkovo aj lokálne

Široké možnosti ovládania ústrední INTEGRA sú zvlášť užitočné pri systémoch inteligentný budov. Senzorická LCD klávesnica INT-KSG a dotykové klávesnice INT-TSG, INT-TSH a INT-TSI môžu slúžiť nielen na zapínanie a vypínanie stráženia, ale umožňuje aj pohodlné ovládanie zariadení automatizácie systému INTEGRA a zariadení KNX. Vďaka možnosti nakonfigurovania dostupného menu potrebám užívateľa je možné veľmi jednoducho pomocou jednotlivých príkazov spúšťať svetelné scény, ovládať rolety, otvárať brány, riadiť klimatizáciu a podobne. Využívanie možností ponúkaných ústredňou INTEGRA je vhodné aj keď sa užívateľ nachádza mimo domov. Pomocou aplikácie INTEGRA CONTROL spustenej na smartfóne je možné nielen zapínať a vypínať stráženie, ale aj ovládať všetky zariadenia domácej automatizácie.

Spojenie inteligencie a bezpečnosti

INTEGRA - Spojenie inteligencie a bezpečnosti

Modul INT-KNX-2 umožňuje spojiť funkcie systému založeného na ústredni INTEGRA so systémom domácej automatizácie KNX. Takéto spojenie umožňuje ovládať zariadenia KNX za pomocou systému INTEGRA, a taktiež umožňuje ústredni INTEGRA prijímať informácie o stave zariadení KNX. Výhoda použitia modulu INT-KNX-2 je predovšetkým v rozšírení možností oboch systémov a taktiež značná úspora celkových nákladov na inštaláciu. Ústredňa INTEGRA môže taktiež spolupracovať s inými systémami automatizácie. Je to možné vďaka modulom INT-RSETHM-1 Plus. Takéto riešenie umožňuje nielen zväčšenie funkcií celého systému, ale umožňuje aj zoptimalizovať cenu celého systému vďaka využívaniu spoločných elementov.

 

Bezpečnosť, komfort a úspora na dosah ruky

 • Prepojenie zabezpečovacieho systému a domácej automatizácie
 • Vizualizácia stavu zabezpečovacieho systému na displejoch KNX
 • Diaľková vizualizácia stavu systému KNX v programe GUARDX
 • Zvýšenie komfortu života pomocou inteligentných technológií
 • Jednoduché diaľkové ovládanie pomocou smartfónóv
 • Výber svetelných scén na dotykovej klávesnici pomocou jediného príkazu
 • Ovládanie osvetlenia, ventilácie a kúrenia
 • Úspora energie vďaka inteligentnému ovládaniu
 • Možnosť použitia na nových a aj na jestvujúcich inštaláciách

 

Ovládanie osvetlenia

Pomocou dostupných modulov KNX ovládajúcich osvetlenie je možné jednoducho aranžovať scény osvetlenia v miestnostiach, v ktorých obyvatelia domu trávia najviac času. V závislosti od individuálnych potrieb je možné nielen zapínať a vypínať vybrané skupiny svietidiel, ale je možné regulovať aj intenzitu ich svieteni.

INTEGRA - Ovládanie osvetlenia

Ovládanie kúrenia

Inteligentné ovládanie kúrenia zabezpečuje nielen pocitovú pohodu, ale aj reálne šetrenie energiou. Systém INTEGRA je možné jednoducho nakonfigurovať tak, aby bola v momente zapnutia stráženia vypnutá klimatizácia a kúrenie prepnuté na ekonomický režim.

INTEGRA - Ovládanie kúrenia

Ovládanie roliet a závesov

Dostupné moduly KNX umožňujú ovládať rolety alebo žalúzie tak, aby bola regulovaná intenzita osvetlenia miestností. Dostupné sú aj garniže s pohonom, ktoré umožnia samočinné rozťahovanie závesov.

INTEGRA - Ovládanie roliet a závesov

 

Ovládanie garážovej brány

Ústredne INTEGRA môžu ako vrchol systému automatizácie zabezpečiť komfort tiež okolo domu. Vďaka dostupným funkciám môžu ovládať otváranie výjazdovej alebo garážovej brány. Na toto ovládanie je možné používať univerzálne bezdrôtové ovládače alebo mobilný telefón. Umožní to obmedziť množstvo zariadení, ktoré by inak musel mať majiteľ domu pri sebe.

INTEGRA - Ovládanie garážovej brány

Starostlivosť o záhradu

Inteligentný systém sa môže starať aj o zeleň okolo domu. Pomocou ústredne INTEGRA je možné ovládať rôzne zariadenia, ktoré zabezpečia starostlivosť o zeleň – napríklad zavlažovať trávnik alebo záhradu.

INTEGRA - Starostlivosť o záhradu

Simulácia prítomnosti obyvateľov

Počas dlhšej neprítomnosti dokáže zabezpečovací systém INTEGRA simulovať prítomnosť obyvateľov, čo môže odradiť prípadných narušiteľov. Jestvuje možnosť automatického ovládania osvetlenia zhodne s naprogramovanými časovými rozvrhmi alebo ako reakcia na určené udalosti (napr. v spojení s detektorom intenzity osvetlenia).

INTEGRA - Simulácia prítomnosti obyvateľov

 

INTEGRA

Pozrite sa, ako môže vyzerať jeden deň v inteligentnom dome:

Ráno cez bežný deň

Ráno cez bežný deň

INTEGRA vopred prepla kúrenie na komfortný režim a v kúpeľni zapla podlahové ohrievanie. Keď vás prebudí hudba z vášho obľúbeného CD, v miestnostiach je príjemne teplo a vám sa už slovo „budíček” nespája s niečím nepríjemným. Elektrické rolety sa vytiahnu samé a vašu spálňu zalejú slnečné lúče. Tak isto príjemne sa zobudia aj vaše deti.

Tomu sa hovorí perfektné ráno!

Odchod do práce

Odchod do práce

Na LCD klávesnici INT-KSG vyberiete scénu: „Odchod z domu”. V tom momente sa vypnú všetky svetlá. Kúrenie a klimatizácia sa prepnú do ekonomického režimu. Zabezpečovací systém spustí stráženie, aby ste mohli ísť do práce s istotou, že váš dom nenavštívia nepozvaní hostia. Garážové dvere sa automaticky otvoria, chvíľu po nich sa otvára aj výjazdová brána zo dvora a vy odchádzate do práce tak ako každý deň.

Šťastnú cestu!

Návrat z práce domov

Návrat z práce domov

Systém INTEGRA vopred prepne režim kúrenia a klimatizácie na komfortný režim, vďaka čomu bude po príchode domov teplo, aké má vaša rodina rada. Plánujete sa vrátiť domov skôr alebo neskôr ako obvykle? Žiaden problém. Na svojom mobile spustíte aplikáciu INTEGRA CONTROL a na diaľku prepnete režim ohrievania. Keď sa budete blížiť k domu, pomocou telefónu alebo diaľkového ovládača otvoríte výjazdovú aj garážovú bránu a v tom istom momente sa rozsvieti svetlo v garáži. Ak sa vraciate domov potme a otvárate vstupné dvere, automaticky sa rozsvieti svetlo v predsieni. Nebudete predsa s rukami plnými tašiek s dobrotami na večeru hľadať vypínač.

Raz darmo – všade dobre, ale doma najlepšie!

Filmový večer s priateľmi

Filmový večer s priateľmi

Aké komfortné je mať doma nový televízor s domácim kinom! Konečne dorazili všetci a vy začínate pozerať nový film v HD kvalite s priestorovým zvukom. Ak si prajete cítiť sa naozaj ako v kine, stačí pomocou LCD klávesnice INT-KSG spustiť scénu „Filmový večer”. V tom momente ústredňa INTEGRA spustí rolety, zhasne v obývačke svetlo a rozsvieti tlmené bezpečnostné svetlo, vďaka ktorému nebudú vaše oči po skončení filmu unavené. Ak potrebujete počas sledovania odskočiť do kuchyne alebo do kúpeľne, svetlo na chodbe sa samočinne rozsvieti. Áno, tomuto sa hovorí inteligentný dom!

Tesne pred spánkom

Tesne pred spánkom

Z postele pomocou mobilného telefónu s nainštalovanou aplikáciou INTEGRA CONTROL zapnete nočné stráženie. Rolety sa automaticky spustia. Na chodbách a schodiskách sa rozsvieti osvetlenie z detektorov AQUA Luna, ktoré jemným svetlom osvetľujú priestor. Zapne sa plášťová ochrana, ktorá vám zaručí možnosť voľného pohybu v dome, pričom nezníži úroveň zabezpečenia pred zlodejmi zvonku.

Ústredňa INTEGRA bude strážiť váš pokojný spánok. Dobrú noc!

Odchod na dovolenku

Odchod na dovolenku

Konečne je tu moment, na ktorý ste čakali celý rok. Slnko, pláž a pohoda. Pri odchode z domu, do ktorého sa vrátite až o dva týždne, zapínate pomocou klávesnice INT-TSI scénu „Dovolenka”. Hasnú svetlá, rolety sa samočinne spúšťajú, kúrenie a klimatizácia prechádzajú na ekonomický režim. Systém zapína stráženie tak ako každý deň. Kúrenie alebo klimatizácia sa však nezapnú, pokiaľ sa nevrátite. Načo míňať energiu? Systém bude okrem toho po celý čas dovolenky simulovať vašu prítomnosť, čím bude uvádzať do omylu eventuálnych pozorovateľov s nekalými úmyslami. V naprogramovanom čase sa systém postará o zalievanie vášho trávnika. Navyše môžete kedykoľvek skontrolovať stav systému pomocou vášho mobilného telefónu – čo vám dodá ešte väčší pocit bezpečnosti a pohodlia na dovolenke. Všetko je pripravené na to, aby ste sa mohli vrátiť do takého domu, aký ste opustili.

Príjemnú dovolenku!

 

Použitie modulu INT-KNX-2:

Moderné domy a apartmány • Hotely a penzióny • Kancelárske budovy – vlastné priestory aj priestory na prenájom • Školské budovy • Polyfunkčné budovy

Použitie modulu INT-KNX
 © 1990-2018 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij