Hardvérový konfigurátor CONFX

Dostupná nová verzia!

 • Ešte viac užitočných funkcií
 • Pohodlnejšie a rýchlejšie projektovanie
 • Nový vzhľad

ABAX 2 + Modbus RTU

Obsluha otvoreného komunikačného protokolu

Teraz je možné kontroléry ACU-220 a ACU-280 pohodlne integrovať
okrem iného so systémami automatizácie alebo zhromažďovania údajov.

The SLIM-PIR-LUNA detector

awarded in the Good Design competition

Thank you!

SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

Official international

SATEL Technical Support platform

  An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
 • instructional videos
 • intuitive systems configurators
 • technical news

Log in and start exploring now!

 

GSM-4

Modul GSM simulujúci pevnú linku so vstupmi a výstupmi

 

Zoznámte sa s nástupcom GSM-4 !

 

GSM-X

Univerzálny komunikačný modul

OVER

Komunikačný modul GSM-4 umožňuje využívať sieť GSM ako záložný kanál spojenia v prípade poruchy pevnej linky. Modul GSM-4 umožňuje realizáciu monitoringu, hlasového oznamovania a oznamovania SMS. Pomocou modulu je možné taktiež ovládať ľubovoľné zariadenia pomocou SMS správ, informácie typu CLIP alebo pomocou DTMF.

Vlastnosti a funkcie:

 • prenos telefónnych signálov cez sieť GSM
 • konvertovanie správ PAGER na SMS
 • diaľková konfigurácia modulu cez GPRS - funcka „vzidaleného portu RS-232"
 • diaľkové programovanie zabezpečovacích ústrední cez GPRS
 • diaľková aktualizácia firmvéru modulu
 • kontrola telefónnej linky a automatické prepnutie na GSM pre výpadku linky
 • 4 vstupy modulu s možnosťou spúšťania oznamovania SMS/hlasového/CLIP a spúšťania prenosu udalostí monitoringu
 • 3 výstupy s možnosťou diaľkového ovládania

Použitie:

 • modul monitoringu pre ústredne INTEGRA
 • prjímač SMS pre PCO STAM
 • brána GSM
 • monitoring SMS, GPRS a CSD pre ľubovoľné zabezpečovacie ústredne
 • hlasové oznamovanie pre ľubovoľné zabezpečovacie ústredne
 • diaľkové ovládanie zariadení pripojených na modul
archívny produkt
GSM-4
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2013-02-27
2.91 MB

Softvér

poľský, český, anglický, španielský, nemecký, francúzky, talianský, holandský, ruský, slovenský, turecký
dátum verzie: 2019-02-21
slovenský
dátum verzie: 2017-12-08
viacjazyčný
dátum verzie: 2019-10-10

Certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2018-02-27
588 KB

Technické informácie

Zaťažitoeľnosť výstupov
50 mA
Napätie napájania (±15%)
12 V DC
Maximálny odber prúdu
250 mA
Hmotnosť
955 g

Informačné materiály

 © 1990-2020 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij