ABAX 2 + Modbus RTU

Obsluha otvoreného komunikačného protokolu

Teraz je možné kontroléry ACU-220 a ACU-280 pohodlne integrovať
okrem iného so systémami automatizácie alebo zhromažďovania údajov.

The SLIM-PIR-LUNA detector

awarded in the Good Design competition

Thank you!

SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

INT-GSM

komunikačný modul GPRS

Zbernicový komunikačný modul GPRS pre ústredne INTEGRA a INTEGRA Plus.
Efektívne, spoľahlivo a pohodlne!

Official international

SATEL Technical Support platform

  An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
 • instructional videos
 • intuitive systems configurators
 • technical news

Log in and start exploring now!

OPAL a OPAL Plus

Externé duálne detektory pohybu PIR+MW

Duálna technológia, algoritmus detekcie s automatickou adaptáciou a kvalitný
kryt (IP54) zaisťujú stabilnú činnosť detektorov v sťažených atmosférických
podmienkach. Detektor okrem toho ponúka možnosť jednoduchej montáže
a precíznej konfigurácie. Tieto zariadenia sú dokonalým riešením pre každý objekt.

Priestor okolo domu bude bezpečný ako priestorov v jeho vnútri!

INT-TSI, INT-TSG, INT-KLFR, INT-KSG a INT-SF

LCD klávesnice a klávesnice pre skupiny sú najpoužívanejšie časti
zabezpečovacieho systému. Preto bola na prispôsobenie ich dizajnu
interiéru objektu, rozšírená farebná rada najpopulárnejších modelov klávesníc.

Známe zariadenia v novej, bielej farbe

ACCO NET

Systém kontroly vstupu

Moderný systém kontroly vstupu s rozsiahlou štruktúrou, umožňujúci
pohodlné vzdialené a lokálne ovládanie neobmedzeného počtu ústrední
ACCO-NT z viacerých miest súčasne.

Obsluha 65 000 užívateľov

 

Možnosti

Dotyková klávesnica

INT-TSI

Manipulator INT-TSI

Spojenie modernej technológie, atraktívneho užívateľského rozhrania a moderného dizajnu spôsobujú, že toto zariadenie splní očakávania aj najnáročnejších užívateľov.

 

 

Skutočné centrum ovládania inteligentného zabezpečovacieho systému vo Vašom dome

Zákazníci, ktorí využívajú možnosti ponúkané modernými zabezpečovacími systémami založenými na ústredniach INTEGRA, vyžadujú pohodlný spôsob ovládania týchto systémov. Dotyková klávesnica INT-TSI preto prináša novú kvalitu v ich obsluhe.

Vďaka veľkému dotykovému displeju s uhlopriečkou 7” je zaručená pohodlná obsluha doteraz možná iba pomocou tabletov alebo smartfónov. Použitie interaktívnych widgetov na displeji umožňuje, že pomocou jediného dotyku je možné ovládať osvetlenie, kúrenie, pohyb roliet alebo dokonca polievanie trávnika. Klávesnica INT-TSI slúži aj na okamžité zobrazenie informácií o stave systému, ktoré môžu byť zobrazované na displeji v grafickej podobe.

INT-TSI

Intuitívne, jednoducho a pohodlne…

Klávesnica INT-TSI v sebe skrýva najmodernejšiu technológiu. Výkonný procesor zaručuje úplnú obsluhu aj veľmi rozsiahleho grafického užívateľského rozhrania. Moderné programové vybavenie a hardvér najvyššej kvality umožňuje konfiguráciu systému spájajúceho ochranu objektu a domácu automatizáciu. Jedinečné riešenia využité v klávesnici INT-TSI umožňujú inštalačnému technikovi neobmedzené možnosti naprojektovať užívateľské rozhranie tak, aby bola každodenná obsluha systému intuitívna, jednoduchá a pohodlná.

Ekran INT-TSI

 

 

 

Intuitívna obsluha

Hlavným zámerom pri projektovaní klávesnice INT-TSI bolo zaistiť pohodlnú každodennú obsluhu inteligentného zabezpečovacieho systému. Prirodzene bolo zvolené grafické užívateľské rozhranie známe z mobilných zariadení, akými sú tablety a smartfóny. Toto riešenie umožnilo predstaviť funkcie dostupné v systéme pomocou farebných a graficky atraktívnych widgetov – častí umožňujúcich interaktívne používanie systému.

Widgety v klávesnici INT-TSI môžu okrem iného plniť úlohu: klávesov ovládajúcich systém ochrany a automatizácie, kontroliek stavu jednotlivých častí celého systému, alebo môžu spájať obe tieto funkcie v rámci jedného klávesu. Okrem vyššie spomenutých funkcií, môžu widgety zobrazovať čas, dátum, teplotu a podobne. Pre jednotlivé funkcie je možné priradiť individuálne ikony, čo umožní intuitívne používanie systému.

Užívateľské rozhranie INT-TSI je stále rozvíjané tak, aby mohlo ponúkať početné funkcie, vďaka ktorým je každodenná obsluha systému a samotné využívanie klávesnice jednoduché, pohodlné a užitočne. Jedným z takýchto vylepšení je widget počasia, ktorý preberá a zobrazuje aktuálne informácie zo stránky openweathermap.org. Pridaná bola taktiež možnosť nastavenia veľkosti tlačidiel a ikoniek zobrazovaných na klávesnici, čo umožňuje ešte presnejšie prispôsobenie užívateľského rozhrania potrebám užívateľov klávesnice. Bola pridaná aj možnosť zobrazovania stavu systému keď ja na displeji klávesnice aktivovaný šetrič.

 

Na uľahčenie používania klávesnice môžu byť jednotlivé widgety umiestnené na viacerých obrazovkách, medzi ktorými sa dá jednoducho prepínať pomocou pásika so záložkami. Takýmto spôsobom môžu byť widgety zoskupené podľa funkcií a môžu tak uľahčiť nájdenie potrebnej funkcie vo veľmi krátkom čase. V prípade nutnosti autorizovať operáciu pomocou kódu užívateľa sa na mieste ikon zobrazí okno s klávesnicou, ktorá umožní zadať kód.

Základnú obrazovku je možné zostaviť napríklad tak, že užívateľ systému bude mať možnosť rýchleho prístupu ku klávesom na zapnutie a vypnutie stráženia, na prihlásenie sa do rozšírených funkcií alebo na rýchle „privolanie pomoci”. Pomocou kláves „privolanie pomoci” stačí v prípade potreby dotknúť sa ikony, ktorá zobrazuje typ privolanej pomoci (požiarnici, zdravotná pomoc, ochranná služba) a potrebná služba bude privolaná.

INT-TSI

Ovládanie automatizácie

Klávesnica INT-TSI je vynikajúcim nástrojom v prípade inteligentných systémov domácej automatizácie vďaka možnosti realizovať celé sekvencie činností s využitím jednotlivých widgetov. Umožňuje spúšťať scény – zložené sekvencie činností, aktivované jediným dotykom widgetu. Napríklad, spustenie scény „premietanie filmu”, aktivuje stiahnutie roliet, rozvinutie projekčného plátna a stlmenie osvetlenia v miestnosti.

Scény môžu tiež obsahovať ovládanie kúrenia, klimatizácie, žalúzií, vchodovej a garážovej brány alebo aj polievanie záhrady.

 

Vďaka plnej integrácii medzi ústredňou INTEGRA a systémom domácej automatizácie KNX je možné tiež ovládať zariadenia KNX pomocou widgetov klávesnice INT-TSI.

 

 

Zobrazenie obrazu z kamier

Funkcie novej klávesnice INT-TSI nie sú obmedzené iba na ovládanie zabezpečovacieho systému a zariadení domácej automatizácie. Vďaka možnosti získať obraz z digitálnych IP kamier plní nová klávesnica úlohu skutočného
centra ochrany, ktorý spája najdôležitejšie funkcie zodpovedné za zaistenie bezpečnosti.

Umožňuje to napríklad zobraziť na displeji klávesnice obraz z kamery nainštalovanej v blízkosti vstupnej brány, alebo zistiť, kto sa pohybuje v záhrade vedľa domu.

Zoznam odporúčaných kamier sa nachádza tu

 

Režim terminálu

Režim terminálu simuluje činnosť tradičnej LCD klávesnice typu INTEGRA. Takéto riešenie môže byť výhodné pre osoby zvyknuté na tradičný spôsob obsluhy systému. Na zaručenie bezpečnosti pri každom zobrazení terminálu na displeji systém náhodne vyberie miesto zobrazenia klávesnice. Táto funkcia má za úlohu sťažiť uhádnutie kódu užívateľa.

Tryb terminala

 

 

Dodatkowe korzyści dla użytkownika

Dodatočné výhody pre užívateľa

Pozadie klávesnice je možné ľubovoľne zvoliť podľa požiadaviek a fantázie užívateľa. Ako pozadie môže byť použitý obrázok, fotografia rodiny alebo iba jednofarebná tapeta. Trendová klávesnica INT-TSI je dostupná v dvoch farbách krytu. Vďaka tomu je vhodná do interiérov každého typu.

 

Možnosť personalizácie

Zaujímavou a unikátnou vlastnosťou klávesnice INT-TSI je možnosť prispôsobiť užívateľské rozhranie každému užívateľovi – s ohľadom na funkcie a aj na vzhľad. Napríklad: užívatelia, ktorí využívajú iba základné funkcie systému, budú mať prístup iba k tým najviac používaným, náročnejší užívatelia môžu využívať rozšírenú verziu užívateľského rozhrania.

Możliwość personalizowania

To ale nie sú všetky možnosti prispôsobenia INT-TSI individuálnym predstavám.
Konfiguračný program umožňuje využiť jeden z troch vytvorených súborov
grafických prvkov, tzv. šablón užívateľského rozhrania, vďaka ktorým je možné získať atraktívny a unikátny vzhľad zariadenia.

Samozrejme nič nebráni tomu, aby užívateľ použil svoju predstavivosť a vytvoril si vlastný vzhľad užívateľského rozhrania.

 

Systém ušitý na mieru

Všetky vyššie popísané možnosti dostupné v INT-TSI je možné naprogramovať jednoducho a pohodlne pomocou programu TSI Builder. Umožňuje inštalačnému technikovi rýchle a jednoduché nakonfigurovanie aj najzložitejšie funkcie rozsiahleho zabezpečovacieho systému s prvkami domácej automatizácie. Tento program zaisťuje optimálne využitie širokej škály funkcií ponúkaných klávesnicou INT-TSI. Vďaka tomu bude zabezpečovací systém ideálne prispôsobený požiadavkám a potrebám všetkých jeho užívateľov.

V programe TSI Builder bola použitá technológia Drag&Drop, ktorá umožňuje veľmi jednoduché konfigurovanie zabezpečovacieho systému - na pridanie nových prvkov stačí ich presunutie myšou zo zoznamu dostupných položiek. Konečný efekt práce s programom TSI Builder je súbor konfiguračných nastavení zapisovaných na kartu SD, ktorú inštalačný technik vloží do klávesnice INT-TSI. Okrem toho je možné konfiguráciu zapísať do klávesnice priamo z programu TSI Builder cez sieť Ethernet.

Program TSI Builder je možné bezplatne stiahnuť tu.

 

Dvojnásobný počet klávesníc

Klávesnica INT-TSI ponúka taktiež možnosť činnosti v režime MASTER/SLAVE. Vďaka tejto možnosti môže byť na každú klávesnicu pripojenú na zbernicu ústredne pripojená aj prídavná klávesnica - ich počet v systéme sa teda môže jednoduchým a rýchlym spôsobom zdvojnásobiť. Klávesnica pracujúca v režime SLAVE bude s ústredňou komunikovať prostredníctvom klávesnice pracujúcej v režime MASTER pripojenej na zbernicu ústredne. Komunikácia medzi nimi sa vykonáva pomocou siete Ethernet. A čo je dôležité, užívateľské rozhranie v klávesnici pracujúcej v režime SLAVE môže byť nakonfigurované úplne nezávisle na užívateľskom rozhraní v klávesnici pracujúcej v režime MASTER.

INT-TSI master/slave

 

Charakteristika

Klávesnica INT-TSI slúži ako centrum ovládania inteligentného zabezpečovacieho systému. Vďaka možnosti prispôsobenia užívateľského rozhrania individuálne pre každého užívateľa, je táto klávesnica ideálnym riešením zároveň pre osoby uprednostňujúce jednoduché ovládanie, ako aj pre užívateľov využívajúcich rozsiahle funkcie systému.

 • kapacitný dotykový displej s uhlopriečkou 7” uľahčujúci používanie systému
 • grafické užívateľské rozhranie s možnosťou individuálneho naprogramovania pre každého užívateľa
 • funkcie MAKRO umožňujúce realizáciu sekvencií činností pomocou jedného príkazu
 • možnosť zobrazovania obrazu z IP kamier (MJPG po HTTP oraz w v1.04: MPEG-4, H.264)
 • možnosť činnosti v režime MASTER/SLAVE (v1.04 alebo novšia)
 • široká škála dostupných miniaplikácií s rôznymi funkciami, okrem toho miniaplikácia počasia, ktorá preberá údaje o počasí zo stránky openweather.org (v1.04 alebo novšia)
 • nastavenie veľkosti ikon (v1.04 alebo novšia)
 • možnosť zobrazovania stavu systému pri aktívnom šetriči (v1.04 alebo novšia)
 • možnosť zapisovania konfigurácie užívateľského rozhrania priamo z programu TSI Builder do klávesnice cez sieť Ethernet (v1.04 alebo novšia)
 • vyrába sa v svetlej (INT-TSI-SSW), tmavej (INT-TSI-BSB) a bielej farbe (INT-TSI-WSW)

 

Funkcie zobrazenia obrazu z kamier IP v klávesnici INT-TSI (v1.04 alebo novšia) bola otestovaná na nasledujúcich kamerách:

 • AXIS: AXIS 216FD, AXIS 207
 • BCS 3200
 • DAHUA: HCVR7204A-V2, IPC-HFW8301EP, IPC-HDBW8301P
 • GRUNDIG: GCI-K0589-T, GCI-K1526D
 • HIKVISION: DS-2CD783F-E, DS-2CD2012-I
 • IPC: IPC-HFW4300S-030B, IPC-HFW2300R-Z, IPC-HFW5502C, IPC-HFW5200C
 • SAMSUNG: SNB6004
 • VIVOTEK: IP7161, IP83XX, IP81XX, FD83XX, FD81XX

Zoznam otestovaných kamier:
http://www.satel.pl/files/bcs_cameras.pdf 

 Popis riešenia problému cyklických reštartov klávesnice INT-TSI

Návod pre inštalačného technika

 • Z klávesnice INT-TSI vybrať SD kartu.
 • Stiahnuť súbor "update.zip" (tlačidlo je nižšie).
 • Rozbaliť súbor.
 • Skopírovať súbor "update" (bez koncovky) priamo na SD kartu vytiahnutú z klávesnice. Nevymazať žiadne súbory z karty!
 • Vložiť SD kartu do klávesnice INT-TSI.
 • Reštartovať klávesnicu INT-TSI (z menu klávesnice alebo odpojením a pripojením napájania).
 • Ak bol zmenený dátum, nastaviť aktuálny a zapnúť funkciu synchronizácie času.

Táto procedúra sa nesmie vykonávať v klávesniciach s verziou firmvéru menšou ako 1.7.32

 

 

EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
INT-TSI-WSW

Karta produktu

 INT-TSI-WSW

Informačné materiály

 Katalóg produktov

Dokumentácia

užívateľská príručka
dátum aktualizácie: 2015-07-17
941 KB
inštalačná príručka
dátum aktualizácie: 2015-07-16
2.61 MB

Softvér

viacjazyčný
dátum verzie: 2015-03-23
138 MB

Certifikáty

EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2017-08-10
329 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2018-02-27
582 KB

Technické informácie

Napätie napájania (±15%)
12 V DC
Pracovná teplota
-10°C…+55°C
Odber prúdu v pohotovostnom režime
500 mA
Maximálny odber prúdu
620 mA
Hmotnosť
430 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia
93±3%
Trieda prostredia podľa EN50130-5
II
Obsluhované pamäťové karty
microSD, micro SDHC
Rozmery krytu (šírka x výška x hrúbka)
196 x 129 x 22 mm
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.
 © 1990-2020 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij