SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

INT-GSM

komunikačný modul GPRS

Zbernicový komunikačný modul GPRS pre ústredne INTEGRA a INTEGRA Plus.
Efektívne, spoľahlivo a pohodlne!

Official international

SATEL Technical Support platform

  An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
 • instructional videos
 • intuitive systems configurators
 • technical news

Log in and start exploring now!

OPAL a OPAL Plus

Externé duálne detektory pohybu PIR+MW

Duálna technológia, algoritmus detekcie s automatickou adaptáciou a kvalitný
kryt (IP54) zaisťujú stabilnú činnosť detektorov v sťažených atmosférických
podmienkach. Detektor okrem toho ponúka možnosť jednoduchej montáže
a precíznej konfigurácie. Tieto zariadenia sú dokonalým riešením pre každý objekt.

Priestor okolo domu bude bezpečný ako priestorov v jeho vnútri!

INT-TSI, INT-TSG, INT-KLFR, INT-KSG a INT-SF

LCD klávesnice a klávesnice pre skupiny sú najpoužívanejšie časti
zabezpečovacieho systému. Preto bola na prispôsobenie ich dizajnu
interiéru objektu, rozšírená farebná rada najpopulárnejších modelov klávesníc.

Známe zariadenia v novej, bielej farbe

ACCO NET

Systém kontroly vstupu

Moderný systém kontroly vstupu s rozsiahlou štruktúrou, umožňujúci
pohodlné vzdialené a lokálne ovládanie neobmedzeného počtu ústrední
ACCO-NT z viacerých miest súčasne.

Obsluha 65 000 užívateľov

VERSA Plus

Zabezpečovacia ústredňa

Jediné takéto kompaktné riešenie, ktoré ponúka:
viackanálovú komunikáciu, mobilnú aplikáciu, úplne bezdrôtové
ovládanie a možnosť vytvorenia drôtového, bezdrôtového alebo
hybridného systému.

Nastal čas pre ústredne VERSA Plus!

VERSA CONTROL

Mobilná aplikácia určená pre ústredne zo série VERSA

Jednoduchá a intuitívna aplikácia pre smartfóny a tablety. Umožňuje vzdialené
zobrazenie stavu systému, vstupov a výstupov, ich ovládanie a taktiež prehľad
porúch a udalostí. Okrem toho ponúka oznamovanie pomocou správ PUSH.

Ovládanie systému z každého miesta na svete!

INT-TSI

Centrum ovládania inteligentného zabezpečovacieho systému

Najnovšie funkcie pridané klávesnici INT-TSI:
činnosť v režime MASTER/SLAVE, flat dizajn užívateľského rozhrania,
miniaplikácia počasia, nastavovanie veľkosti tlačidiel a zobrazovanie
stavu systému pri zapnutom šetriči.

Vyskúšajte nové funkcie už dnes!

 

INTEGRA 64 Plus

Hlavná doska zabezpečovacej ústedne od 16 do64 vstupov a výstupov, spĺňajúca požiadavky normy GRADE-3

Vďaka úplnej zhode s požiadavkami normy EN50131 Grade 3, sa ústredne série INTEGRA Plus vynikajúco osvedčili v realizácii rozšírených systémov zabezpečenia v objektoch so zvlášť vysokým rizikom vlámania  – napríklad v bankách, klenotníctvach alebo v objektoch verejného prospechu. Tieto ústredne majú rozšírené funkcie, čo umožňuje ich využitie na realizáciu systémov kontroly vstupu a inteligentných budov.

 • úplná zhoda s normami série EN50131 pre zariadenia Stupňa 3 (Grade 3)
 • zabudovaný dvojitý napájací zdroj 2 A+1,5 A s rozšírenou diagnostikou
 • obsluha do 64 vstupov s možnosťou programovania hodnoty rezistorov a obsluha vstupov 3EOL
 • port USB na programovanie pomocou počítača
 • možnosť rozdelenia systému na 32 skupín a 8 oblastí
 • rozšírenie do 64 programovateľných výstupov
 • komunikačné zbernice na pripojenie klávesníc a rozširovacích modulov
 • zabuvovaný telefónny komunikátor s funkciou monitoringu, hlasového oznamovania a diaľkového ovládania
 • obsluha systému pomocou LCD klávesníc, klávesníc pre skupiny, ovládačov, bezdotykových kariet a diaľkovo pomocou počítača alebo mobilného telefónu
 • 64 nezávislých timerov na automatické ovládanie
 • funkcie kontroly vstupu a domácej automatizácie
 • pamäť 5 631 udalostí s funkciou tlače
 • obsluha do 192+8+1 užívateľov
 • možnosť aktualizácie firmvéru pomocou počítača
 • možnosť nehlásenia prípadných problémov so spojením so serverom SATEL ako poruchy
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
INTEGRA 64 Plus

Karta produktu

 INTEGRA 64 Plus

Informačné materiály

 Katalóg produktov
 INTEGRA leták
 Leták GUARDX
 Leták Mobilné Aplikácie
 INT-GSM
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

inštalačná príručka
dátum aktualizácie: 2019-07-31
823 KB
programovanie
dátum aktualizácie: 2019-07-30
2.21 MB
užívateľská príručka
dátum aktualizácie: 2019-07-02
1.43 MB
skrátená inštalačná príručka
dátum aktualizácie: 2015-08-18
307 KB

Softvér

poľský, bulharský, český, nemecký, dánsky, anglický, španielský, fínsky, francúzky, grécky, maďarský, talianský, holandský, nórsky, portugalský, rumunský, ruský, slovenský, švédsky, turecký, ukrajinský
dátum verzie: 2019-05-31
slovenský
dátum verzie: 2019-05-28
poľský, bulharský, český, nemecký, dánsky, anglický, španielský, fínsky, francúzky, talianský, maďarský, holandský, portugalský, rumunský, ruský, slovenský, turecký, švédsky, ukrajinský
dátum verzie: 2019-04-02
viacjazyčný
dátum verzie: 2018-08-10
slovenský
dátum verzie: 2019-05-29
viacjazyčný
dátum verzie: 2014-02-27

Certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2018-02-27
580 KB
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2019-04-01
132 KB

Technické informácie

Textové správy definované inštalačným technikom
64
Expandéry
do 64
Trieda prostredia podľa EN50130-5
II
Hlasové správy
16
Komunikačné zbernice
1+2
Maximálny počet programovateľných vstupov
64
Maximálny počet programovateľnýc výstupov
64
Maximálna vlhkosť ovzdušia
93±3%
Maximálny odber prúdu z akumulátora
200 mA
Maximálny odber prúdu zo siete 230 V
400 mA
Maximálny prúd nabíjania akumulátora
1500 mA
Klávesnice
do 8
Hmotnosť
320 g
Napätie odpojenia akumulátora (±10%)
10,5 V
Výstupné napätie zdroja
10,5…14 V DC
Napätie napájania (±15%)
20 V AC, 50-60 Hz
Napätie zahlásenia poruchy akumulátora (±10%)
11 V
Telefónne čísla na oznamovanie (hlasové/PAGER + SMS)
16+16
Zaťažiteľnosť výstupu +EX1 a +EX2 (±10%)
3000 mA
Zaťažiteľnosť nízkoprúdových programovateľných výstupov
50 mA
Zaťažiteľnosť vysokoprúdových programovateľných výstupov (±10%)
3000 mA
Zaťažiteľnosť výstupu +KPD (±10%)
3000 mA
Pamäť udalostí
5631
Oblasti
8
Odber prúdu zo siete 230 V v pohotovostnom režime
135 mA
Odber prúdu z akumulátora - v pohotovostnom režime
130 mA
Stupeň zabezpečenia podľa EN 50131
Grade 3
Skupiny
32
Timery
64
Užívatelia + Administrátori
192 + 8
Programovateľné drôtové vstupy
16
Prúdový výkon zdroja (napájanie zariadení + nabíjanie akumulátora)
2000 + 1500 mA
Programovateľné drôtové výstupy
16
Napájacie výstupy
3
Rozmery dosky elektroniky
264 x 134 mm
Pracovná teplota
-10…+55 °C
Odporúčaný typ transformátora
75 VA
 © 1990-2018 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij