Hardvérový konfigurátor CONFX

Dostupná nová verzia!

  • Ešte viac užitočných funkcií
  • Pohodlnejšie a rýchlejšie projektovanie
  • Nový vzhľad

ABAX 2 + Modbus RTU

Obsluha otvoreného komunikačného protokolu

Teraz je možné kontroléry ACU-220 a ACU-280 pohodlne integrovať
okrem iného so systémami automatizácie alebo zhromažďovania údajov.

The SLIM-PIR-LUNA detector

awarded in the Good Design competition

Thank you!

SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

Official international

SATEL Technical Support platform

    An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
  • instructional videos
  • intuitive systems configurators
  • technical news

Log in and start exploring now!

 

Systémy signalizácie vlámania a napadnutia

Systém MICRA

Systém MICRA bol naprojektovaný predovšetkým na ochranu malých objektov. Možnosť použitia drôtových a bezdrôtových detektorov zabezpečuje optimálnu ochranu pred vlámaním. Obsluha systému pomocou ovládačov, bezdrôtovej klávesnice alebo mobilného telefónu je veľmi jednoduchá.

 

 

Hlavné výhody systému MICRA:
jednoduchá a rýchla montáž, jednoduchá obsluha.

Všestranné využitie

Všestrannosť použitia systému MICRA je možná vďaka možnosti obsluhy zároveň drôtových a bezdrôtových detektorov. Pomocou systému MICRA je možné jednoduchým a rýchlym spôsobom zrealizovať zabezpečovací systém bez nutnosti inštalácie káblov. Zabudovaný napájací zdroj so záložným akumulátorom zabezpečuje nepretržitú ochranu počas dlhého času v prípade poškodenia siete 230V. Systém MICRA sa dobre osvedčil na ochranu malých objektov ako sú: stánky, dielne, chatky, garáže a podobne. Možnosti využitia systému MICRA môžu byt aj širšie. Systém je možné ľahko demontovať a namontovať inde, preto je vhodný na zabezpečenie napríklad stavby a podobne.

MICRA - Všestranné využitie

 

MICRA - Jednoduchá montáž a konfigurácia

 

Jednoduchá montáž a konfigurácia

Vďaka bezdrôtovej technológii je montáž systému MICRA veľmi jednoduchá. Kompletný zabezpečovací systém je možné namontovať ani nie za hodinu. Konfigurácia modulu MICRA nevyžaduje programátorské schopnosti. Na programovanie stačí prepojiť modul s počítačom pomocou programovacieho kábla a spustiť program určený na programovanie modulu. Tento program umožňuje jednoduchým a rýchlym spôsobom prispôsobiť činnosť modulu na vlastné potreby. Pomocou programu je možné: naprogramovať telefónne čísla, pridať nové detektory a nakonfigurovať bezdrôtové ovládače.

 

Jednoduchá obsluha

Každodenná obsluha systému MICRA môže byt veľmi jednoduchá: na zapínanie a vypínanie stráženia je nožné použiť bezdrôtové ovládače. Vďaka tomu je zaškolenie užívateľov systému veľmi krátke a možnosť omylov pri používaní systému je tak zminimalizovaná. Ten istý ovládač, ktorý je používaný na zapínanie a vypínanie stráženia môže byt používaný aj na privolanie pomoci alebo na otváranie napríklad garážovej brány.

Pri potrebe ovládania zabezpečovacieho systému pomocou kódov je možné doplniť systém MICRA o bezdrôtovú klávesnicu. Výhody takéhoto riešenia je možné využiť v systémoch ochrany technických objektov, do ktorých musia mať prístup rôzne servisné osoby.

Systém je možné ovládať aj pomocou mobilného telefónu zaslaním SMS správy alebo využitím funkcie CLIP.

Micra - Jednoduchá obsluha

 

MICRA - Spoľahlivá komunikácia

Spoľahlivá komunikácia

Modul MICRA má GSM/GPRS komunikátor, pomocou ktorého je možné realizovať nielen oznamovanie typu SMS/CLIP, ale je možné taktiež realizovať monitoring na PCO. Pomocou SMS správ je možné nielen zapínať a vypínať stráženie, ale je možné aj ovládať zariadenia pripojené na modul (napríklad osvetlenie alebo vstupnú bránu a podobne). Modul MICRA má aj funkciu odposluchu objektu. Vďaka tomu je možné na diaľku zistiť príčinu alarmu a zamedziť výdajom spojených so zbytočným výjazdom na objekt.

 

 

Analógové vstupy

Obsluha analógových vstupov rozširuje možnosti využitia modulu MICRA. Vďaka tejto funkcii môže modul kontrolovať činnosť rôznych priemyselných zariadení vzdialených od kontrolovaného objektu. Okrem toho môže zodpovedajúco nakonfigurovaný modul MICRA informovať o prekročení parametrov činnosti priemyselných zariadení (napríklad pri prekročení teploty, otáčok, napätia, tlaku a podobne).

Spoľahlivosť a bezpečnosť

Modul MICRA (podobne ako iné zariadenia produkcie SATEL) je charakteristický vysokou kvalitou vyhotovenia a použitím najmodernejších technológií. To zaručuje bezporuchovú prevádzku a vysokú úroveň zabezpečenia. Digitálny prenos s dynamicky meneným kódom znemožňuje jednoduché „skopírovania” kódu ovládača a vypnutie stráženia neoprávnenými osobami. Modul má funkciu automatickej diagnostiky hlavných častí systému, vďaka čomu je schopný zistiť a odoslať informáciu o poruche napríklad siete 230V, akumulátora, batérie v ovládači a podobne.

 © 1990-2020 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij