UpServ

Sever diaľkovej aktualizácie firmvéru vybraných produktov SATEL

Aktualizácia firmvéru zariadenia je nevyhnutná, aby boli dostupné všetky nové funkcie, ale samotná táto činnosť býva niekedy komplikovaná. Nutnosť fyzickej prítomnosti na mieste inštalácie systému, nutnosť priameho pripojenia káblom na zariadenie a prítomnosť vyžadovaná počas celého procesu aktualizácie je často spojená s komplikáciami. Spolu so vzrastom počtu spravovaných systémov (a teda aj zariadení) sa zväčšujú aj komplikácie: rastú náklady na dopravu na objekty a proces sa stáva veľmi náročný na čas.

Činnosti spojené s aktualizáciou firmvéru môžu byť oveľa jednoduchšie a ich realizácia rýchlejšia a oveľa lacnejšia. Na uľahčenie a zrýchlenie práce inštalačných technikov firma SATEL vytvorila aplikáciu UpServ - server diaľkovej aktualizácie, ktorý umožňuje aktualizáciu firmvéru zariadení SATEL využívajúcich komunikáciu TCP/IP (napr. modulov GPRS, GSM, MICRA atď.):

  • možnosť diaľkovej aktualizácie firmvéru zariadení cez GPRS,
  • možnosť aktualizácie firmvéru zariadení, ktoré nemajú verejnú IP adresu,
  • spravovanie dostupných aktualizácií firmvéru,
  • možnosť sprístupniť aktualizácie firmvéru skupinám zariadení alebo jednotlivým zariadeniam,
  • možnosť informovať o priebehu procedúry aktualizácie firmvéru zariadení spájajúcich sa so serverom,
  • spúšťanie procesu aktualizácie užívateľmi zariadení.

Požiadavky:

  • operačný systém Microsoft Windows (vzhľadom na počet sieťových spojení sa odporúča činnosť v prostredí Windows Server),
  • nainštalovaná Java vo verzii 7 alebo vyššej,
  • port servera (prednastavený: 44004), na ktorom sa bude komunikovať so zariadeniami, musí byť odblokovaný,
  • počítač, na ktorom bude spustený server aktualizácie, musí mať IP adresu viditeľnú na internete (tzv. verejnú IP adresu).

 

UpServ
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

programovanie
dátum aktualizácie: 2016-10-25
459 KB

Softvér

Vyber verziu:  
viacjazyčný
dátum verzie: 2019-10-10
4.70 MB

Produkty

Konvertor telefónneho monitoringu na prenos GPRS/GSM
Modul monitoringu GPRS/GSM
Modul GSM simulujúci telefónnu linku
Modul GSM simulujúci pevnú linku so vstupmi a výstupmi
Zabezpečovacia ústredňa
Zabezpečovací modul s komunikátorom GSM/GPRS
Modul GSM simulujúci telefónnu linku so vstupmi
Komunikačný modul
Zabezpečovacia ústredňa
Modul monitoringu GPRS/SMS
Modul monitoringu GPRS/SMS s napájacím zdromom
Zabezpečovacia ústredňa
Komunikačný modul GPRS pre ústredne INTEGRA a INTEGRA Plus
Zabezpečovacia ústredňa
Univerzálny komunikačný modul
Univerzálny modul monitoringu
Zabezpečovacia ústredňa
Zabezpečovacia ústredňa
Zabezpečovacia ústredňa
Zabezpečovacia ústredňa
Zabezpečovacia ústredňa
Univerzálny komunikačný modul
Univerzálny modul monitoringu

Informačné materiály

1catalogue