SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

INT-GSM

komunikačný modul GPRS

Zbernicový komunikačný modul GPRS pre ústredne INTEGRA a INTEGRA Plus.
Efektívne, spoľahlivo a pohodlne!

Official international

SATEL Technical Support platform

  An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
 • instructional videos
 • intuitive systems configurators
 • technical news

Log in and start exploring now!

OPAL a OPAL Plus

Externé duálne detektory pohybu PIR+MW

Duálna technológia, algoritmus detekcie s automatickou adaptáciou a kvalitný
kryt (IP54) zaisťujú stabilnú činnosť detektorov v sťažených atmosférických
podmienkach. Detektor okrem toho ponúka možnosť jednoduchej montáže
a precíznej konfigurácie. Tieto zariadenia sú dokonalým riešením pre každý objekt.

Priestor okolo domu bude bezpečný ako priestorov v jeho vnútri!

INT-TSI, INT-TSG, INT-KLFR, INT-KSG a INT-SF

LCD klávesnice a klávesnice pre skupiny sú najpoužívanejšie časti
zabezpečovacieho systému. Preto bola na prispôsobenie ich dizajnu
interiéru objektu, rozšírená farebná rada najpopulárnejších modelov klávesníc.

Známe zariadenia v novej, bielej farbe

ACCO NET

Systém kontroly vstupu

Moderný systém kontroly vstupu s rozsiahlou štruktúrou, umožňujúci
pohodlné vzdialené a lokálne ovládanie neobmedzeného počtu ústrední
ACCO-NT z viacerých miest súčasne.

Obsluha 65 000 užívateľov

VERSA Plus

Zabezpečovacia ústredňa

Jediné takéto kompaktné riešenie, ktoré ponúka:
viackanálovú komunikáciu, mobilnú aplikáciu, úplne bezdrôtové
ovládanie a možnosť vytvorenia drôtového, bezdrôtového alebo
hybridného systému.

Nastal čas pre ústredne VERSA Plus!

VERSA CONTROL

Mobilná aplikácia určená pre ústredne zo série VERSA

Jednoduchá a intuitívna aplikácia pre smartfóny a tablety. Umožňuje vzdialené
zobrazenie stavu systému, vstupov a výstupov, ich ovládanie a taktiež prehľad
porúch a udalostí. Okrem toho ponúka oznamovanie pomocou správ PUSH.

Ovládanie systému z každého miesta na svete!

INT-TSI

Centrum ovládania inteligentného zabezpečovacieho systému

Najnovšie funkcie pridané klávesnici INT-TSI:
činnosť v režime MASTER/SLAVE, flat dizajn užívateľského rozhrania,
miniaplikácia počasia, nastavovanie veľkosti tlačidiel a zobrazovanie
stavu systému pri zapnutom šetriči.

Vyskúšajte nové funkcie už dnes!

 

ACCO-NT

Ústredňa systému kontroly vstupu

ACCO-NT je ústredňa kontroly vstupu, ktorá je prvkom systému kontroly vstupu ACCO NET. Prináša veľa nových riešení zároveň pre administrátora systému ako aj pre užívateľa. Centralizácia systému, možnosť integrovania ľubovoľného počtu objektov a ľubovoľného počtu ústrední v danom objekte, a taktiež možnosť administrácie systému pomocou internetového prehliadača, to je iba niekoľko príkladov nových funkcií systému.

Ústredňa ACCO-NT má možnosť programovania zložených logických operácií na výstupoch, vďaka čomu je možná realizácia neštandardných funkcií ovládania. Okrem toho ústredňa umožňuje obsluhu 8000 užívateľov (do 65 000 v celom systéme), a každému z nich je možné prideliť 4 identifikátory (karty, prívesky, DALLAS čipy a pod.) a bezdrôtový ovládač.

Jedna ústredňa ACCO-NT môže byť integrovaná s 8 systémami signalizácie vlámania a napadnutia založenými na ústredniach zo série INTEGRA.

 • obsluha do 255 modulov kontroly vstupu
 • možnosť vytvorenia do 255 skupín v 1 ústredni (v skupine je možné nadefinovať do 255 modulov kontroly vstupu)
 • možnosť pridania do 16 trás prechodov (v každej trase je možné nadefinovať do 16 skupín)
 • 8 programovateľných vstupov na doske ústredne, možnosť rozšírenia do 264 vstupov
 • 8 programovateľných výstupov na doske ústredne, možnosť rozšírenia do 264 výstupov
 • 2 vysokoprúdové výstupy na doske hlavnej ústredne realizujúcich funkciu napájania (zaťažiteľnosť každého výstupu: 0,5 A / 12 V DC ± 15 %)
 • možnosť pripojenia do 32 expandérov priamo na ústredňu: INT-E, INT-O, INT-PP, INT-RX-S
 • elektrické zabezpečenie všetkých vstupov a výstupov a komunikačných zberníc
 • konektor na pripojenie zálohovaného zdroja APS-412 alebo APS-612
 • konektor USB MINI-B umožňujúci konfiguráciu sieťových nastavení a aktualizáciu firmvéru ústredne bez nutnosti jej demontovania
 • LED-ky informujúce o stave:
  • komunikácie medzi ústredňou a zbernicami RS-485, počítačom a serverom
  • sústavy napájania
  • karty microSD
 • udalosti sú zapisované do pamäte ústredne:
  • do 1 000 000 udalostí z ústredne
  • 100 000 udalostí z každého modulu kontroly vstupu
 • počet užívateľov: 8000 v ústredni (65 000 v celom systéme)
 • možnosť pridelenia užívateľovi:
  • kódu
  • pasívneho transpondéra (vo forme napr. bezdotykovej karty alebo prívesku)
  • DALLAS čipu
  • bezdrôtového ovládača
 • možnosť pridelenia jednému užívateľovi 4 identifikátorov a 1 ovládača
 • prístup do vybraných skupín v určenom časovom úseku
 • možnosť odblokovania alebo zablokovania skupiny v určenom čase alebo zhodne s kalendárom prístupu
 • realizácia logických funkcií na vstupoch a výstupoch
 • obsluha turniketov
 • možnosť ovládania výstupov ústredne pomocou bezdrôtových ovládačov
 • možnosť montáže ústredne do skrinky OPU-3 P alebo OPU-4 P

Pozor!

Ústredňa ACCO-NT vo verzii:

 • 1.13.xxx spolupracuje s ACCO Server vo verzii 1.15.xxx
 • 1.12.xxx spolupracuje s ACCO Server vo verzii 1.14.xxx

Ústredňa kontroly vstupu ACCO-NT spolupracuje s kontrolérmi prechodu ACCO-KP, ACCO-KPWG, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS výlučne vo verzii v3.00 alebo vyššej.

The ACCO NET system installer manual for version 1.6
is available only in English.

Download

ACCO-NT

Karta produktu

 ACCO-NT

Informačné materiály

 Katalóg produktov
 ACCO NET
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Softvér

viacjazyčný
dátum verzie: 2019-07-24

Certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2018-03-16
571 KB

Technické informácie

Trieda prostredia
II
Napätie napájania (±15%)
12 V DC
Rozmery dosky elektroniky
150x68 mm
Pracovná teplota
-10…+55 °C
Odber prúdu v pohotovostnom režime
75 mA
Maximálny odber prúdu
125 mA
Hmotnosť
86 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia
93±3%
Počet nízkoprúdových výstupov typu OC
8
Počet programovateľných vstupov
8
Obsluhované pamäťové karty
microSD, micro SDHC
Zaťažiteľnosť výstupov OC
50 mA / 12 V DC
Zaťažiteľnosť výstupu +EX
0,5 A / 12 V DC
Zaťažiteľnosť výstupu AUX
0.5 A / 12 V DC
Počet vysokoprúdových napájacích výstupov
2
 © 1990-2018 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij