VERSA-MCU

Kontrolér bezdrôtového systému

  Modul VERSA-MCU umožňuje rozšíriť ústredne VERSA o bezdrôtové detektory 433MHz. Pomocou modulu môže byť každá ústredňa VERSA rozšírená do 30 detektorov. Vďaka malým rozmerom môže byť modul VERSA-MCU jednoducho nainštalovaný na optimálne miesto.

  • o
  • obsluha do 30 detektorov systému MICRA
  • obsluha ovládačov 433 MHz
  • určený pre ústredne VERSA
  • programovanie nastavení kontroléra prostredníctvom servisného menu ústredne a programu DLOADX
  • aktualizácia firmvéru bez nutnosti demontovania zariadenia
  • malý kryt uľahčujúci montáž na ľubovoľnom mieste
   VERSA-MCU
   Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

   Dokumentácia

   všeobecná príručka
   dátum aktualizácie: 2020-10-20
   675 KB
   skrátená inštalačná príručka
   dátum aktualizácie: 2020-10-20
   247 KB

   Softvér

   viacjazyčný
   dátum verzie: 2017-01-16

   Certifikáty

   EÚ vyhlásenie o zhode
   dátum aktualizácie: 2012-11-23
   367 KB

   Technické informácie

   Počet obsluhovaných ovládačov
   30
   Napätie napájania (±15%)
   12 V DC
   Rozmer krytu
   24 x 110 x 27 mm
   Pracovná teplota
   -10 °C...+55 °C
   Odber prúdu v pohotovostnom režime
   24 mA
   Maximálny odber prúdu
   29 mA
   Hmotnosť
   30 g
   Maximálna vlhkosť ovzdušia
   93±3%
   Trieda prostredia podľa EN50130-5
   II
   Počet obsluhovaných bezdrôtových detektorov
   30
   Obsluhované ovládače
   MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4
   Obsluhované bezdrôtové detektory
   MFD-300, MMD-300, MPD-300, MSD-300
   Pracovná frekvencia ovládačov a bezdrôtových detektorov
   433,05 ÷ 434,79 MHz

   Informačné materiály