GPRS-SOFT

Program na konfiguráciu modulov GPRS T1, T2 a MICRA

  • činnosť v prostredí Windows 98/ME/2000/XP/VISTA/7/8
  • konfigurácia nastavení modulo  GPRS-T1, GPRS-T2, GPRS-T4, GPRS-T6MICRA
  • diagnostika stavu modulu
  • komunikácia s modulom cez port RS-232 alebo diaľkovo cez spojenie GPRS
GPRS-SOFT
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Softvér

Vyber verziu:  
poľský, český, nemecký, dánsky, anglický, španielský, fínsky, francúzky, talianský, holandský, ruský, slovenský
dátum verzie: 2018-01-30
1.28 MB

Produkty

Konvertor telefónneho monitoringu na prenos GPRS/GSM
Modul monitoringu GPRS/GSM
Zabezpečovací modul s komunikátorom GSM/GPRS
Modul monitoringu GPRS/SMS
Modul monitoringu GPRS/SMS s napájacím zdromom

Informačné materiály

1catalogue