Hardvérový konfigurátor CONFX

Dostupná nová verzia!

  • Ešte viac užitočných funkcií
  • Pohodlnejšie a rýchlejšie projektovanie
  • Nový vzhľad

ABAX 2 + Modbus RTU

Obsluha otvoreného komunikačného protokolu

Teraz je možné kontroléry ACU-220 a ACU-280 pohodlne integrovať
okrem iného so systémami automatizácie alebo zhromažďovania údajov.

The SLIM-PIR-LUNA detector

awarded in the Good Design competition

Thank you!

SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

Official international

SATEL Technical Support platform

    An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
  • instructional videos
  • intuitive systems configurators
  • technical news

Log in and start exploring now!

PRE KONCOVÉHO UŽÍVATEĽA

 

Monitoring a oznamovanie

Podobne ako krik a plač neriešia problém zranenia, tak aj signalizácia alarmu pomocou sirény nerieši problém vlámania. V čase vlámania navyše väčšinou nie ste doma alebo v inom objekte chránenom zabezpečovacím systémom. Okrem toho v zabezpečovacom systéme môže vzniknúť porucha alebo akákoľvek udalosť,  ktorá môže mať pre Vás zvláštny význam a prajete si byť o tom informovaní. Preto sú moderné systémy signalizácie vlámania a napadnutia vybavené mechanizmami a zariadeniami na realizáciu monitoringuoznamovania.

Funkcie monitoringuoznamovania sú realizované prostredníctvom telefónnej linky. Myšlienka telefónneho monitoringu spočíva v zaslaní príslušných  signálov zo zabezpečovacej ústredne na pult centralizovanej ochrany. Obyčajne obsluhu monitoringu ponúkajú agentúry zaoberajúce sa ochranou objektov, kde sa informácie zbierajú do počítača a priebežne analyzujú. V prípade potreby sa potom uskutoční zásah na objekte.

Funkcia oznamovania je zabezpečovacou ústredňou realizovaná pomocou hlasových správ prehrávaných z hlasových modulov alebo pomocou textových SMS správ zasielaných na mobilné telefóny. Vďaka tomu má majiteľ zabezpečovacieho systému a jeho blízke a oprávnené osoby priebežné informácie o alarmoch alebo iných vybraných udalostiach v chránenom objekte.

 

Iné informácie

23-04-2008

  Klávesnica

21-04-2008

  Siréna

20-04-2008

  Monitoring a oznamovanie

19-04-2008

  Počítač

 © 1990-2020 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij