plastikowe metalowe
ZESTAWIENIE OBUDÓW I URZĄDZEŃ* OPU-4 P OPU-4 PW OPU-3 P OPU-2 A OPU-2 B OPU-1 A OPU-1 B OBU-M-LED OBU-M-LCD OBU-M-LCD-S OBU-M-LED-S OMI-5 OMI-4** OMI-3** OMI-2** OMI-1**
centrale, manipulatory i ekspandery
INTEGRA 256 Plus centrala alarmowa
INTEGRA 128-WRL centrala alarmowa
INTEGRA 128 Plus centrala alarmowa
INTEGRA 128 centrala alarmowa
INTEGRA 64 Plus centrala alarmowa
INTEGRA 64 centrala alarmowa
INTEGRA 32 centrala alarmowa
INTEGRA 24 centrala alarmowa
INT-KLCD-GR / INT-KLCD-BL manipulatory LCD
INT-KLCDR-GR / INT-KLCDR-BL manipulatory LCD
INT-KLCDL-GR / INT-KLCDL-BL manipulatory LCD
INT-KLCDS-GR / INT-KLCDS-BL manipulatory LCD
INT-SK-GR klawiatura strefowa
CA-64 PTSA tablica synoptyczna
INT-E ekspander wejść
INT-ADR ekspander wejść adresowalnych
INT-PP ekspander wejść i wyjść
INT-O ekspander wyjść
INT-KNX-2 moduł integracji z systemem KNX
INT-RS Plus konwerter danych
INT-FI konwerter światłowodowy danych
ETHM-1 Plus moduł ethernetowy
INT-GSM moduł GPRS
INT-VG moduł głosowy
INT-VMG moduł komunikatów głosowych
INT-AV moduł akustycznej weryfikacji alarmu
INT-R uniwersalny ekspander czytników kart/pastylek
INT-SZK-GR zamek szyfrowy
PERFECTA 32-WRL centrala alarmowa
PERFECTA 16-WRL centrala alarmowa
PERFECTA 32 centrala alarmowa
PERFECTA 16 centrala alarmowa
PERFECTA-T 32-WRL centrala alarmowa
PERFECTA-T 32 centrala alarmowa
VERSA Plus centrala alarmowa
VERSA IP centrala alarmowa
VERSA 15 centrala alarmowa
VERSA 10 centrala alarmowa
VERSA 5 centrala alarmowa
MICRA moduł alarmowy z komunikatorem GSM/GPRS
CA-10 centrala alarmowa
CA-10 KLCD-L / CA-10 BLUE-L manipulatory LCD
CA-10 KLCD-S / CA-10 BLUE-S manipulatory LCD
CA-10 KLED-S manipulator LED
CA-10 KLED manipulator LED
CA-10 E ekspander wejść
CA-6 centrala alarmowa
CA-6 KLED-S manipulator LED
CA-6 KLED manipulator LED
CA-5 centrala alarmowa
CA-5 KLCD-L / CA-5 BLUE-L manipulatory LCD
CA-5 KLCD-S / CA-5 BLUE-S manipulatory LCD
CA-5 KLED-S manipulator LED
system bezprzewodowy ABAX 2
ACU-220 kontroler systemu bezprzewodowego ABAX 2
ACX-220 bezprzewodowy ekspander wejść i wyjść przewodowych
system bezprzewodowy ABAX
ACU-120 kontroler systemu bezprzewodowego ABAX
ARU-100 moduł retransmitera dla urządzeń ABAX
ACX-201 bezprzewodowy ekspander wejść i wyjść przewodowych z zasilaczem
moduły komunikacyjne
GSM-X uniwersalny moduł komunikacyjny
GPRS-A uniwersalny moduł monitorujący
ETHM-2 moduł ethernetowy
zasilanie
APS-412 zasilacz buforowy
APS-612 zasilacz buforowy
system kontroli dostępu ACCO
ACCO-NT centrala kontroli dostępu
ACCO-KP / ACCO-KPWG moduły kontrolera przejścia
ACCO-KP-PS / ACCO-KPWG-PS moduły kontrolera przejścia z zasilaczem
monitoring
STAM-1 PTSA tablica synoptyczna
zamki szyfrowe
SZW-02 zamek szyfrowy
pozostałe
MP-1 moduł przekaźników
MST-1 moduł sterowania telefonicznego

  * Tabela informuje, jakie urządzania mogą być instalowane w danej obudowie. Nie określa, ile różnych urządzeń można zainstalować w jednej obudowie.

** Przy określaniu, czy dany moduł z zasilaczem może zostać zainstalowany, uwzględnione zostały parametry transformatora zamontowanego w obudowie.