ABC zabezpečovacieho systému

Možno ste už aj vy mali niekedy problém pri komunikácii s odborníkmi, ktorí majú svoj vlastný odborný slovník. S týmto problémom sa možno stretnúť v mnohých oblastiach života. Ak ste sa nikdy predtým nezaoberali zabezpečovacími systémami, potom môže byť prvé stretnutie s odborníkom stresujúce, pretože používa výrazy, ktorým nerozumiete. Pokúsime sa preto priblížiť vám terminológiu, ktorá sa používa v zabezpečovacích systémoch a základné princípy fungovania zabezpečovacích systémov.

Pokúsime sa vám čo najjednoduchšie predložiť základné funkcie jednotlivých častí zabezpečovacieho systému. Našim cieľom je, aby ste jasne rozumeli možnosti, ktoré vám ponúkajú nové technológie a tak sa zorientovať v tejto oblasti. Dúfame, že nižšie uvedené informácie vám pomôžu pochopiť základné problémy a pojmy súvisiace so zabezpečovacími systémami.

 

Example of alarm system

 

Iné informácie

26-04-2008

  ABC zabezpečovacieho systému

23-04-2008

  Klávesnica

21-04-2008

  Siréna

19-04-2008

  Počítač