KNX Lab

KNX Lab SATEL

Akreditované testovacie laboratórium KNX firmy SATEL má oprávnenie na vykonávanie úplných testov, testovanie spolupráce a funkcií zariadení automatizácie budov, v štandarde KNX. Akreditácia združenia KNX je potvrdením najvyšších kompetencií špecialistov SATEL v rozsahu testovania zariadení KNX. Oprávňuje to našu firmu na testovanie modulov automatizácie bodov na požiadanie ich výrobcov. Získanie pozitívneho výsledku je základom na uchádzanie sa o certifikát združenia KNX. Certifikát oprávňuje výrobcu na umiestnenie loga KNX na produkte, jeho konfiguráciu v prostredí ETS a na integráciu s inými zariadeniami KNX.

 

Kontakt:

Łukasz Knapkiewicz
Head of KNX Test Laboratory

Budowlanych 66,
80-298 Gdańsk

t: 58 522-66-81
m: [email protected]