KNX Lab

KNX Lab SATEL

Akreditované testovacie laboratórium KNX firmy SATEL má oprávnenie na vykonávania všetkých testov spolupráce a funkčnosti zariadení automatizácie budov v štandarde KNX.

Táto skutočnosť oprávňuje našu spoločnosť na testovanie modulov automatizácie budov – na požiadanie ich výrobcov. Získanie pozitívnych výsledkov slúži ako základ na uchádzanie sa o certifikát Združenia KNX. Po získaní certifikátu môže výrobca umiestniť logo KNX na kryte, a taktiež môže konfigurovať zariadenie v prostredí ETS a integrovať ho s inými modulmi KNX.

Vykonávanie úplnej testovacej procedúry v akreditovanom laboratóriu KNX znižuje rad krokov, aké treba vykonať pred certifikáciou, a umožňuje rýchlejšie uvedenie produktu na trh.

Naši špecialisti Vám v tom radi pomôžu.

 

Kontakt:

Łukasz Knapkiewicz
Head of KNX Test Laboratory

Budowlanych 66,
80-298 Gdańsk

t: +48 58 522-66-81
m: [email protected]