SSPX

Konfigurátor ponúk

FUNKCIE KONFIGURÁTORA PONÚK SSPX:

1. Tvorenie a editovanie ponuky systémov požiarnej signalizácie:

 • možnosť rozmiestnenia zariadení systému požiarnej signalizácie CSP, na základe máp objektu pripravených vo formáte: JPG, BMP, PNG,
 • pridávanie a editovanie podlaží v objekte,
 • automatické kontrolovanie počtu a druhu zariadení na linke (zabezpečenie pred nesprávnym umiestnením na jednej linke detektorov a požiarnych hlásičov),
 • automatické kontrolovanie počtu použitých požiarnych sirén s výberom režimu činnosti,
 • informovanie užívateľa o prekročení maximálneho povoleného počtu zariadení v systéme,
 • možnosť uloženia projektu a jeho editovania po opätovnom spustení Konfigurátora.

2. Kalkulácia prúdovej bilancie zariadení použitých v projekte a výber akumulátora:

 • určenie sumárneho odberu prúdu v pohotovostnom režime a počas alarmu,
 • určenie minimálnej kapacity akumulátora potrebnej na správnu činnosť systému,
 • informácia o iných údajoch typu: pracovný režim sirén a miesto montáže akumulátora.

3. Výpočet nákladov na systém požiarnej signalizácie:

 • overovanie aktuálnych, výrobcom odporúčaných cien netto zariadení dostupných v konfigurátore,
 • pridávanie vlastných prvkov do ponuky, ako sú napríklad: kabeláž, montáž, servisný zásah a podobne,
 • zadávanie vlastným prvkom: názvu, počtu kusov, jednotiek, cien netto,
 • individuálne nastavenie: marže, rabatu a DPH pre jednotlivé pozície ponuky.

4. Generovanie ponúk projektov systémov požiarnej signalizácie obsahujúcich okrem iného:

 • úvodnú stránku,
 • mapu systému požiarnej signalizácie s rozmiestnenými zariadeniami,
 • cenovú ponuku,
 • popis a technické údaje zariadení v systéme v podobe katalógových kariet,
 • parametre systému,
 • možnosť uloženia ponuky a jej editovania po opätovnom spustení Konfigurátora.

5. Tlač ponúk.

6. Podrobný návod umožňujúci úplné využívanie možností Konfigurátora.

 

POŽIADAVKY:

 • Windows 2000/XP/VISTA/7/8
SSPX
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Softvér

Vyber verziu:  
anglický
dátum verzie: 2014-05-30
poľský
dátum verzie: 2015-03-30
slovenský
dátum verzie: 2014-05-30

Produkty

Bodový multifunkčný detektor dymu a tepla
Bodový optický detektor dymu
Bodový detektor tepla triedy A1R
Ústredňa požiarnej signalizácie
Modul komunikácie s virtuálnym panelom
Signalizátor spustenia
Ústredňa požiarnej signalizácie
Ústredňa požiarnej signalizácie
Ústredňa požiarnej signalizácie
Zariadenie vzdialenej obsluhy a signalizácie - vzdialený panel
Zariadenie vzdialenej obsluhy a signalizácie - vzdialený panel
Zariadenie vzdialenej obsluhy a signalizácie - vzdialený panel
Zariadenie diaľkovej obsluhy a signalizácie - vzdialený panel
Skrinka na akumulátor
Konvenčná základňa pre požiarne detektory
Priemyselná základňa pre požiarne detektory
Konvenčné požiarne tlačidlo (interné)
Konvenčné požiarne tlačidlo (externé)
Montážna krabička pre ROP (balík 10 ks.)
Siréna (nízka základňa)
Siréna (vyskoká základňa)