INTEGRA 64 Plus Firmware

Firmvér pre zabezpečovacie ústredne INTEGRA 64 Plus

Na aktualizáciu firmvéru je potrebný program FLASHX vo verzii zodpovedajúcej verzii aktualizovaného firmvéru.

Pred aktualizáciou firmvéru treba skontrolovať, či nie je potrebná aj aktualizácia iných zariadení a programov DLOADX/GUARDX.

 

INTEGRA 64 Plus Firmware
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Softvér

Vyber verziu:  
anglický
dátum verzie: 2019-11-28
414 KB
bulharský
dátum verzie: 2019-11-28
414 KB
český
dátum verzie: 2019-11-28
414 KB
dánsky
dátum verzie: 2019-11-28
414 KB
estónsky
dátum verzie: 2019-11-28
414 KB
fínsky
dátum verzie: 2019-11-28
414 KB
francúzky
dátum verzie: 2019-11-28
414 KB
francúzky (Belgicko)
dátum verzie: 2019-11-28
414 KB
grécky
dátum verzie: 2019-11-28
414 KB
holandský
dátum verzie: 2019-11-28
414 KB
holandský (Belgicko)
dátum verzie: 2019-11-28
414 KB
Írsko
dátum verzie: 2019-11-28
414 KB
maďarský
dátum verzie: 2019-11-28
414 KB
nemecký
dátum verzie: 2019-11-28
414 KB
nórsky
dátum verzie: 2019-11-28
414 KB
poľský
dátum verzie: 2019-11-28
414 KB
portugalský
dátum verzie: 2019-11-28
414 KB
rumunský
dátum verzie: 2019-11-28
414 KB
ruský
dátum verzie: 2019-11-28
414 KB
slovenský
dátum verzie: 2019-11-28
414 KB
slovinský
dátum verzie: 2019-11-28
414 KB
španielský
dátum verzie: 2019-11-28
414 KB
srbský
dátum verzie: 2019-11-28
414 KB
švédsky
dátum verzie: 2019-11-28
414 KB
turecký
dátum verzie: 2019-11-28
414 KB
ukrajinský
dátum verzie: 2019-11-28
414 KB
anglický
dátum verzie: 2019-11-28
414 KB
bulharský
dátum verzie: 2019-11-28
414 KB
český
dátum verzie: 2019-11-28
414 KB
dánsky
dátum verzie: 2019-11-28
414 KB
estónsky
dátum verzie: 2019-11-28
414 KB
fínsky
dátum verzie: 2019-11-28
414 KB
francúzky
dátum verzie: 2019-11-28
414 KB
francúzky (Belgicko)
dátum verzie: 2019-11-28
414 KB
grécky
dátum verzie: 2019-11-28
414 KB
holandský
dátum verzie: 2019-11-28
414 KB
holandský (Belgicko)
dátum verzie: 2019-11-28
414 KB
Írsko
dátum verzie: 2019-11-28
414 KB
maďarský
dátum verzie: 2019-11-28
414 KB
nemecký
dátum verzie: 2019-11-28
414 KB
nórsky
dátum verzie: 2019-11-28
414 KB
poľský
dátum verzie: 2019-11-28
414 KB
portugalský
dátum verzie: 2019-11-28
414 KB
rumunský
dátum verzie: 2019-11-28
414 KB
ruský
dátum verzie: 2019-11-28
414 KB
slovenský
dátum verzie: 2019-11-28
414 KB
slovinský
dátum verzie: 2019-11-28
414 KB
španielský
dátum verzie: 2019-11-28
414 KB
srbský
dátum verzie: 2019-11-28
414 KB
švédsky
dátum verzie: 2019-11-28
414 KB
turecký
dátum verzie: 2019-11-28
414 KB
ukrajinský
dátum verzie: 2019-11-28
414 KB
anglický
dátum verzie: 2018-06-20
414 KB
bulharský
dátum verzie: 2018-06-20
414 KB
český
dátum verzie: 2018-06-20
414 KB
dánsky
dátum verzie: 2018-06-20
414 KB
estónsky
dátum verzie: 2018-06-20
414 KB
fínsky
dátum verzie: 2018-06-20
414 KB
francúzky
dátum verzie: 2018-06-20
414 KB
francúzky (Belgicko)
dátum verzie: 2018-06-20
414 KB
grécky
dátum verzie: 2018-06-20
414 KB
holandský
dátum verzie: 2018-06-20
414 KB
holandský (Belgicko)
dátum verzie: 2018-06-20
414 KB
Írsko
dátum verzie: 2018-06-20
414 KB
maďarský
dátum verzie: 2018-06-20
414 KB
nemecký
dátum verzie: 2018-06-20
414 KB
nórsky
dátum verzie: 2018-06-20
414 KB
poľský
dátum verzie: 2018-06-20
414 KB
portugalský
dátum verzie: 2018-06-20
414 KB
rumunský
dátum verzie: 2018-06-20
414 KB
ruský
dátum verzie: 2018-06-20
414 KB
slovenský
dátum verzie: 2018-06-20
414 KB
slovinský
dátum verzie: 2018-06-20
414 KB
španielský
dátum verzie: 2018-06-20
414 KB
švédsky
dátum verzie: 2018-06-20
414 KB
turecký
dátum verzie: 2018-06-20
414 KB
ukrajinský
dátum verzie: 2018-06-20
414 KB
anglický
dátum verzie: 2017-06-21
414 KB
bulharský
dátum verzie: 2017-06-21
414 KB
český
dátum verzie: 2017-06-21
414 KB
dánsky
dátum verzie: 2017-06-21
414 KB
estónsky
dátum verzie: 2017-06-21
414 KB
fínsky
dátum verzie: 2017-06-21
414 KB
francúzky
dátum verzie: 2017-06-21
414 KB
grécky
dátum verzie: 2017-06-21
414 KB
holandský
dátum verzie: 2017-11-16
414 KB
Írsko
dátum verzie: 2017-06-21
414 KB
lotyšský
dátum verzie: 2017-06-21
414 KB
maďarský
dátum verzie: 2017-06-21
414 KB
nemecký
dátum verzie: 2017-06-21
414 KB
nórsky
dátum verzie: 2017-06-21
414 KB
poľský
dátum verzie: 2017-06-21
414 KB
portugalský
dátum verzie: 2017-06-21
414 KB
rumunský
dátum verzie: 2017-06-21
414 KB
ruský
dátum verzie: 2017-06-21
414 KB
slovenský
dátum verzie: 2017-06-21
414 KB
slovinský
dátum verzie: 2017-06-21
414 KB
španielský
dátum verzie: 2017-06-21
414 KB
švédsky
dátum verzie: 2017-06-21
414 KB
turecký
dátum verzie: 2017-06-21
414 KB
ukrajinský
dátum verzie: 2017-06-21
414 KB
anglický
dátum verzie: 2016-07-15
414 KB
bulharský
dátum verzie: 2016-07-15
414 KB
český
dátum verzie: 2016-07-15
414 KB
dánsky
dátum verzie: 2016-07-15
414 KB
estónsky
dátum verzie: 2016-07-15
414 KB
fínsky
dátum verzie: 2016-07-15
414 KB
francúzky
dátum verzie: 2016-07-15
414 KB
grécky
dátum verzie: 2016-07-15
414 KB
holandský
dátum verzie: 2016-07-15
414 KB
Írsko
dátum verzie: 2016-07-15
414 KB
maďarský
dátum verzie: 2016-07-15
414 KB
nemecký
dátum verzie: 2016-07-15
414 KB
nórsky
dátum verzie: 2016-07-15
414 KB
poľský
dátum verzie: 2016-07-15
414 KB
portugalský
dátum verzie: 2016-07-15
414 KB
rumunský
dátum verzie: 2016-07-15
414 KB
ruský
dátum verzie: 2016-07-15
414 KB
slovenský
dátum verzie: 2016-07-15
414 KB
slovinský
dátum verzie: 2016-07-15
414 KB
španielský
dátum verzie: 2016-07-15
414 KB
turecký
dátum verzie: 2016-07-15
414 KB
ukrajinský
dátum verzie: 2016-07-15
414 KB
anglický
dátum verzie: 2016-03-09
414 KB
bulharský
dátum verzie: 2016-03-09
414 KB
český
dátum verzie: 2016-03-09
414 KB
dánsky
dátum verzie: 2016-03-09
414 KB
estónsky
dátum verzie: 2016-03-09
414 KB
fínsky
dátum verzie: 2016-03-09
414 KB
francúzky
dátum verzie: 2016-03-09
414 KB
grécky
dátum verzie: 2016-03-09
414 KB
holandský
dátum verzie: 2016-03-09
414 KB
Írsko
dátum verzie: 2016-03-09
414 KB
maďarský
dátum verzie: 2016-03-09
414 KB
nemecký
dátum verzie: 2016-03-09
414 KB
poľský
dátum verzie: 2016-03-09
414 KB
portugalský
dátum verzie: 2016-03-09
414 KB
rumunský
dátum verzie: 2016-03-09
414 KB
ruský
dátum verzie: 2016-03-09
414 KB
slovenský
dátum verzie: 2016-03-09
414 KB
slovinský
dátum verzie: 2016-03-09
414 KB
španielský
dátum verzie: 2016-03-09
414 KB
turecký
dátum verzie: 2016-03-09
414 KB
ukrajinský
dátum verzie: 2016-03-09
414 KB
anglický
dátum verzie: 2015-11-05
414 KB
bulharský
dátum verzie: 2015-11-05
414 KB
český
dátum verzie: 2015-11-05
414 KB
dánsky
dátum verzie: 2015-11-05
414 KB
estónsky
dátum verzie: 2015-11-05
414 KB
fínsky
dátum verzie: 2015-11-05
414 KB
francúzky
dátum verzie: 2015-11-05
414 KB
grécky
dátum verzie: 2015-11-05
414 KB
holandský
dátum verzie: 2015-11-05
414 KB
Írsko
dátum verzie: 2015-11-05
414 KB
maďarský
dátum verzie: 2015-11-05
414 KB
nemecký
dátum verzie: 2015-11-05
414 KB
nórsky
dátum verzie: 2015-11-05
414 KB
poľský
dátum verzie: 2015-11-05
414 KB
portugalský
dátum verzie: 2015-11-05
414 KB
rumunský
dátum verzie: 2015-11-05
414 KB
ruský
dátum verzie: 2015-11-05
414 KB
slovenský
dátum verzie: 2015-11-05
414 KB
slovinský
dátum verzie: 2015-11-05
414 KB
španielský
dátum verzie: 2015-11-05
414 KB
turecký
dátum verzie: 2015-11-05
414 KB
ukrajinský
dátum verzie: 2015-11-05
414 KB
anglický
dátum verzie: 2015-08-27
414 KB
bulharský
dátum verzie: 2015-08-27
414 KB
český
dátum verzie: 2015-08-27
414 KB
dánsky
dátum verzie: 2015-08-27
414 KB
estónsky
dátum verzie: 2015-08-27
414 KB
fínsky
dátum verzie: 2015-08-27
414 KB
francúzky
dátum verzie: 2015-08-27
414 KB
grécky
dátum verzie: 2015-08-27
414 KB
holandský
dátum verzie: 2015-08-27
414 KB
Írsko
dátum verzie: 2015-08-27
414 KB
maďarský
dátum verzie: 2015-08-27
414 KB
nemecký
dátum verzie: 2015-08-27
414 KB
nórsky
dátum verzie: 2015-08-27
414 KB
poľský
dátum verzie: 2015-08-27
414 KB
portugalský
dátum verzie: 2015-08-27
414 KB
rumunský
dátum verzie: 2015-08-27
414 KB
ruský
dátum verzie: 2015-08-27
414 KB
slovenský
dátum verzie: 2015-08-27
414 KB
slovinský
dátum verzie: 2015-08-27
414 KB
španielský
dátum verzie: 2015-08-27
414 KB
švédsky
dátum verzie: 2015-08-27
414 KB
turecký
dátum verzie: 2015-08-27
414 KB
ukrajinský
dátum verzie: 2015-08-27
414 KB
anglický
dátum verzie: 2013-11-29
414 KB
český
dátum verzie: 2013-11-29
414 KB
dánsky
dátum verzie: 2013-11-29
414 KB
estónsky
dátum verzie: 2013-12-21
414 KB
fínsky
dátum verzie: 2013-11-29
414 KB
francúzky
dátum verzie: 2013-11-29
414 KB
grécky
dátum verzie: 2013-11-29
414 KB
holandský
dátum verzie: 2013-11-29
414 KB
Írsko
dátum verzie: 2013-11-29
414 KB
maďarský
dátum verzie: 2013-11-29
414 KB
nemecký
dátum verzie: 2013-11-29
414 KB
nórsky
dátum verzie: 2013-11-29
414 KB
poľský
dátum verzie: 2013-11-29
414 KB
portugalský
dátum verzie: 2013-11-29
414 KB
ruský
dátum verzie: 2013-11-29
414 KB
slovenský
dátum verzie: 2013-11-29
414 KB
slovinský
dátum verzie: 2013-12-19
414 KB
španielský
dátum verzie: 2013-11-29
414 KB
švédsky
dátum verzie: 2013-11-29
414 KB
turecký
dátum verzie: 2013-11-29
414 KB
ukrajinský
dátum verzie: 2013-11-29
414 KB
anglický
dátum verzie: 2012-09-28
414 KB
český
dátum verzie: 2012-09-28
414 KB
dánsky
dátum verzie: 2012-09-28
414 KB
fínsky
dátum verzie: 2012-09-28
414 KB
francúzky
dátum verzie: 2012-09-28
414 KB
grécky
dátum verzie: 2012-09-28
414 KB
holandský
dátum verzie: 2013-04-05
414 KB
Írsko
dátum verzie: 2012-09-28
414 KB
maďarský
dátum verzie: 2012-09-28
414 KB
nemecký
dátum verzie: 2012-09-28
414 KB
nórsky
dátum verzie: 2012-09-28
414 KB
poľský
dátum verzie: 2012-09-28
414 KB
portugalský
dátum verzie: 2012-09-28
414 KB
ruský
dátum verzie: 2012-09-28
414 KB
slovenský
dátum verzie: 2012-09-28
414 KB
španielský
dátum verzie: 2012-09-28
414 KB
švédsky
dátum verzie: 2012-09-28
414 KB
turecký
dátum verzie: 2013-04-05
414 KB
ukrajinský
dátum verzie: 2012-09-28
414 KB

Produkty

Hlavná doska zabezpečovacej ústedne od 16 do64 vstupov a výstupov, spĺňajúca požiadavky normy GRADE-3

Informačné materiály

1catalogue