VIVER

Modul videoverifikácie alarmu

  • 4 vstupy na pripojenie kamier
  • 4 vstupy spúšťajúce prenos 
  • pamäť sekvencií z kamier
  • zabudovaný prevodník TCP/IP
  • zabudovaný modem 56k ako záložný kanál spojenia
  • softvér na konfiguráciu modulu
archívny produkt
VIVER
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2012-07-04
615 KB

Certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
506 KB

Technické informácie

Rozmery dosky elektroniky
69 x 139 mm
Pracovná teplota
+5…+40 °C
Napätie napájania (±15%)
12 V DC
Odber prúdu v pohotovostnom režime
200 mA
Maximálny odber prúdu
160 mA
Hmotnosť
125 g

Informačné materiály

1catalogue

5product data sheet