GSM-X Firmware

Program modulu GSM-X

Program na aktualizáciu modulu GSM-X.

GSM-X Firmware
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Softvér

Vyber verziu:  
viacjazyčný
dátum verzie: 2020-06-01
1.24 MB
viacjazyčný
dátum verzie: 2020-06-01
240 KB
viacjazyčný
dátum verzie: 2019-10-17
1.24 MB
viacjazyčný
dátum verzie: 2019-10-17
240 KB
viacjazyčný
dátum verzie: 2019-10-17
240 KB
viacjazyčný
dátum verzie: 2019-08-08
773 KB
viacjazyčný
dátum verzie: 2019-08-08
240 KB
viacjazyčný
dátum verzie: 2018-07-03
774 KB
viacjazyčný
dátum verzie: 2018-07-03
240 KB
viacjazyčný
dátum verzie: 2018-06-21
240 KB

Produkty

Ethernetový modul pre komunikátor GSM-X LTE, GSM-X
Univerzálny komunikačný modul

Informačné materiály

1catalogue