ACU-220

Kontrolér bezdrôtového systému ABAX 2

ACU-220 využíva frekvenčné pásmo 868 MHz, v ktorom má 4 oddelené kanály. Komunikácia medzi prvkami systému ABAX 2 je šifrovaná (štandard AES) a obojsmerná - všetky prenosy sú potvrdzované. Kontrolér spolupracuje s ústredňami zo série INTEGRA, INTEGRA PlusVERSA (spojenie cez komunikačnú zbernicu), a umožňuje rozšírenie zabezpečovacieho systému o bezdrôtové zariadenia. Je taktiež možná činnosť s inými, ľubovoľnými zabezpečovacími ústredňami, ovládačmi domácej automatizácie (s využitím programovateľných vstupov a výstupov modulu). Je možná taktiež autonómna činnosť.

ACU-220 spĺňa vysoké požiadavky Grade 2 normy EN 50131.

Výhodou kontroléra je vynikajúci dosah prenosu, ktorý môže byť až 2000 m na otvorenom priestranstve - v závislosti od zariadenia spolupracujúceho s kontrolérom a od podmienok ich činnosti. Takéto parametre komunikácie boli získané vďaka použitiu moderného bezdrôtového systému a diverzifikácie antén. V závislosti od úrovne prijímaného rádiového signálu, kontrolér ACU-220 automaticky vyberá optimálnu anténu, ktorá bude použitý na príjem prenosov.

Konfigurácia nastavení systému sa vykonáva pomocou programu ABAX 2 Soft, ktorý má taktiež niekoľko diagnostických nástrojov. V prípade činnosti s ústredňami INTEGRA, INTEGRA PlusVERSA – sa konfigurácia vykonáva pomocou programu DLOADX alebo pomocou LCD klávesnice. Zmena nastavení, ako aj aktualizácia firmvéru prihlásených bezdrôtových zariadení sa vykonáva rádiovou cestou, bez nutnosti ich demontovania.

 • zhoda s požiadavkami EN 50131 Grade 2
 • obojsmerná rádiová komunikácia v pásme 868 MHz – 4 kanály
 • dosah do 2000 m na otvorenom priestranstve
 • obsluha max. 48 bezdrôtových zariadení
 • obsluha bezdrôtových LCD klávesníc: INT-KWRL2 – max. 4, VERSA-KWRL2 – max. 6
 • obsluha max. 256 bezdrôtových ovládačov APT-200
 • spolupráca s ústredňami zo série INTEGRA, INTEGRA PlusVERSA – pripojenie na komunikačnú zbernicu
 • možnosť autonómnej činnosti alebo činnosti s ľubovoľnou zabezpečovacou ústredňou / ovládačom
  • 8 programovateľných výstupov
  • 4 programovateľné vstupy
 • 4 výstupy signalizujúce stav kontroléra a pripojených bezdrôtových zariadení
 • diverzifikácia antén – automatický výber antény, ktorá bude použitá na príjem prenosov, v závislosti od prijatého signálu
 • programovanie nastavení kontroléra prostredníctvom:
  • servisného menu ústredne alebo programu DLOADX - pri spolupráci s ústredňami zo série INTEGRA, INTEGRA Plus alebo VERSA
  • programu ABAX 2 Soft – keď kontrolér pracuje ako univerzálny modul bezdrôtových zariadení (autonómne alebo s ľubovoľnou ústredňou / ovládačom)
 • aktualizácia firmvéru kontroléra bez nutnosti jeho demontovania
 • diaľková konfigurácia a aktualizácia zariadení zaregistrovaných do kontroléra
 • sabotážna ochrana
 • napájanie: 12 V DC
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
ACU-220

Karta produktu

 ACU-220

Informačné materiály

 Katalóg produktov
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

skrátená inštalačná príručka
dátum aktualizácie: 2019-04-17
388 KB

Softvér

viacjazyčný
dátum verzie: 2019-05-27
poľský, bulharský, český, nemecký, anglický, španielský, fínsky, francúzky, maďarský, talianský, holandský, nórsky, ruský, slovenský, turecký, ukrajinský, grécky
dátum verzie: 2019-06-14

Certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2019-04-01
82 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2019-04-17
1.69 MB

Technické informácie

Napätie napájania (±15%)
12 V DC
Rozmer krytu
126 x 158 x 32 mm
Rozmery dosky elektroniky
103 x 139 mm
Pracovná teplota
-10°C...+55°C
Odber prúdu v pohotovostnom režime
75 mA
Maximálny odber prúdu
100 mA
Hmotnosť
222 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia
93±3%
Pracovná frekvencia
868,0 ÷ 868,6 MHz
Dosah rádiovej komunikácie (na otvorenom priestranstve)
do 2000 m
Trieda prostredia podľa EN50130-5
II
Splnené normy
EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Stupeň zabezpečenia podľa EN50131-3
Grade 2
Výstupy typu OC
50 mA / 12 V DC