PERFECTA 16

Zabezpečovacia ústredňa

Zabezpečovacie ústredne série PERFECTA sú určené na zabezpečenie malých a stredne veľkých objektov, ako sú byty, rodinné domy, malé firmy, kancelárie a podobne. Zaisťujú ochranu zhodnú s požiadavkami normy EN 50131 pre Grade 2.

Systém vybudovaný na základe ústredne PERFECTA 16 je charakteristický rýchlou montážou, jednoduchou konfiguráciou a intuitívnou obsluhou. Ústredňa okrem tradičných metód ovládania systému ponúka taktiež modernejšie spôsoby ovládania, napríklad pomocou mobilnej aplikácie PERFECTA CONTROL a bezdrôtových ovládačov 433 MHz (po pripojení modulu INT-RX-S).

Zabudovaný modul GSM/GPRS má mnohé funkcie: umožňuje spoluprácu s mobilnou aplikáciou PERFECTA CONTROL, s obsluhou správ PUSH, diaľkovú konfiguráciu pomocou programu PERFECTA Soft, monitoring udalostí (napr. na PCO), hlasové oznamovanie, ovládanie pomocou SMS správ a audio verifikáciu (odposluch chráneného objektu). Obsluhuje dve karty nano-SIM, čo zaisťuje stálosť komunikácie - pri vzniku problémov s dosahom operátora prvej karty sa automaticky komunikácia prepne na druhú kartu.

Na doske elektroniky ústredne je 8 drôtových vstupov a 4 drôtové výstupy. Ich počet je možné zväčšiť pripojením rozširovacích modulov: expandérov vstupov INT-E a výstupov INT-O alebo INT-ORS. Umožňuje to rozšíriť systém o pripojenie viacerých detektorov, sirén a ovládaných zariadení (napr. garážovej brány, roliet, osvetlenia a podobne).

Konfigurácia systému sa môže vykonávať dvomi spôsobmi: pomocou programu PERFECTA Soft (z počítača pripojeného na port RS-232 (TTL)) a z klávesnice pomocou servisného menu.

Ústredňa umožňuje rozdeliť objekt na dve skupiny (podsystémy), s výberom troch režimov stráženia (denné, nočné, plné). Každý vstup (detektor) môže byť priradený do jednej alebo do oboch skupín.

 • zhoda s EN 50131 Grade 2
 • od 8 do 16 programovateľných drôtových vstupov:
  • výber konfigurácie: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
  • možnosť obsluhy detektorov roliet a vibračných detektorov
 • od 4 do 12 programovateľných drôtových výstupov
 • 2 napájacie výstupy na hlavnej doske
 • integrované moduly:
  • GSM/GPRS s 2 konektormi SIM (SMS, monitoring na PCO, mobilná aplikácia, správy PUSH)
  • hlasový (prehrávanie hlasových správ počas telefónneho oznamovania)
  • akustickej verifikácie alarmu (odposluch objektu)
 • rozdelenie systému na 2 skupiny:
  • 3 režimy stráženia v každej skupine
  • možnosť priradenia vstupu do dvoch skupín
  • ovládanie stráženia užívateľmi alebo pomocou timerov
 • komunikačná zbernica na pripojenie klávesníc (PRF-LCD) a rozširovacích modulov (INT-E, INT-O, INT-ORS) a expandéra obsluhy ovládačov 433 MHz (INT-RX-S)
 • ovládanie systému pomocou:
  • klávesníc (max. 4): drôtových PRF-LCD
  • mobilnej aplikácie PERFECTA CONTROL
  • bezdrôtových ovládačov 433 MHz (max.15) – vyžadovaný modul INT-RX-S (PERFECTA 16 firmvér v1.02 alebo novší)
 • možnosť aktualizácie firmvéru
 • kódy:
  • 15 kódov užívateľov
  • 1 servisný kód
 • editovanie názvov (užívateľov, skupín, vstupov, výstupov a modulov) uľahčujúce ovládanie systému
 • timery:
  • 8 timerov s možnosťou nastavenia výnimiek
 • pamäť 3584 udalostí
 • automatická diagnostika základných prvkov systému
 • zabudovaný pulzný zdroj:
  • zabezpečenie proti preťaženiu
  • zabezpečenie proti úplnému vybitiu akumulátora
  • regulácia prúdu nabíjania akumulátora
 • programovanie nastavení ústredne:
  • lokálne – klávesnica, počítač s nainštalovaným programom PERFECTA Soft, pripojený na port RS‑232 (TTL) ústredne
  • diaľkovo– počítač s nainštalovaným programom PERFECTA Soft, spájajúci sa s ústredňou cez GPRS
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
PERFECTA 16

Karta produktu

 PERFECTA 16

Informačné materiály

 Katalóg produktov
 PERFECTA KK
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

užívateľská príručka
dátum aktualizácie: 2018-12-06
612 KB
skrátená užívateľská príručka
dátum aktualizácie: 2018-12-04
272 KB
programovanie
dátum aktualizácie: 2018-12-04
2.57 MB
inštalačná príručka
dátum aktualizácie: 2018-12-03
879 KB
zoznam servisných funkcií
dátum aktualizácie: 2017-05-10
308 KB

Softvér

viacjazyčný
dátum verzie: 2017-03-07
slovenský
dátum verzie: 2019-10-21
2.78 MB
poľský, bulharský, český, nemecký, dánsky, anglický, španielský, fínsky, francúzky, maďarský, talianský, holandský, nórsky, rumunský, ruský, slovenský, švédsky, turecký, ukrajinský, , srbský
dátum verzie: 2019-07-16
2.98 MB
slovenský
dátum verzie: 2019-10-21
248 KB
viacjazyčný
dátum verzie: 2019-10-10
4.70 MB

Certifikáty

EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2017-12-19
1.67 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-01-03
82 KB

Technické informácie

Zaťažiteľnosť nízkoprúdových programovateľných výstupov
25 mA / 12 V DC
Zaťažiteľnosť vysokoprúdových programovateľných výstupov
1000 mA / 12 V DC
Hlasové správy
16
Trieda prostredia podľa EN50130-5
II
Komunikačné zbernice
1
Maximálny počet programovateľných vstupov
16
Maximálny počet programovateľnýc výstupov
12
Maximálna vlhkosť ovzdušia
93±3%
Maximálny odber prúdu
180 mA
Maximálny odber prúdu z akumulátora
160 mA
Klávesnice
do 4
Hmotnosť
105 g
Napätie odpojenia akumulátora (±10%)
10,5 V
Výstupné napätie zdroja
12 V DC ±15%
Napätie napájania (±15%)
18 V AC, 50-60 Hz
Napätie zahlásenia poruchy akumulátora (±10%)
11 V
Telefónne čísla na oznamovanie
8
Zaťažiteľnosť výstupu AUX
500 mA / 12 V DC
Zaťažiteľnosť výstupu KPD
500 mA / 12 V DC
Pamäť udalostí
3584
Odber prúdu v pohotovostnom režime
150 mA
Odber prúdu z akumulátora - v pohotovostnom režime
100 mA
Výstupný prúd zdroja
2 A
Prúd nabíjania akumulátora
500 mA
Stupeň zabezpečenia podľa EN 50131
Grade 2
Skupiny
2
Timery
8
Užívatelia
15
Programovateľné drôtové vstupy
8
Programovateľné drôtové výstupy
4
Napájacie výstupy
2
Rozmery dosky elektroniky
160 x 68 mm
Rozsaz výstupných napätí
10,5 V…14 V DC
Pracovná teplota
-10…+55 °C
Odporúčaný transformátor
40 VA