INT-S-BL

Klávesnica pre skupiny

Klávesnica pre skupiny je určená na jednoduchú obsluhu jednej skupiny systému INTEGRA, vďaka čomu je ideálne vhodná pre systémy, kde jednotlivé skupiny plnia funkciu funkčne odlišných podsystémov.

  • ovládanie jednej skupiny v systéme
  • alarmy NAPADNUTIE, POŽIAR a POMOC spúšťané z klávesnice
  • LED-ky zobrazujúce stav skupiny
  • akustická signalizácia vybraných udalostí v systéme
  • funkcie kontroly vstupu
  • relé na ovládanie elektromagnetického zámku dverí
  • vstup na kontrolu stavu dverí 
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
INT-S-BL

Karta produktu

 INT-S-BL

Informačné materiály

 Katalóg produktov
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

montážna šablóna
dátum aktualizácie: 2013-12-09
24 KB

Certifikáty

INCERT
dátum aktualizácie: 2010-12-21
159 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2018-02-27
585 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2019-04-17
1.59 MB

Technické informácie

Trieda prostredia
II
Napätie napájania (±15%)
12 V DC
Pracovná teplota
-10…+55 °C
Odber prúdu v pohotovostnom režime
40 mA
Maximálny odber prúdu
75 mA
Hmotnosť
110 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia
93±3%
Rozmery
80 x 127 x 24 mm
Zaťažiteľnosť výstupu relé (zaťaženie s odporom)
2 A / 24 V DC