OMI-5 PI

Set plastových montážnych komponentov

OMI-5 PI je set plastových montážnych komponentov uľahčujúcich montáž ústrední, rozširovacích a komunikačných modulov do kovových skriniek OMI-5.

 • možnosť použitia v skrinke OMI-5
 • umožňuje montáž zariadení produkcie SATEL:
  • zabezpečovacích ústrední
  • rozširovacích modulov
  • komunikačných modulov GSM
  • kontrolérov prechodu ACCO so zdrojom a bez
  • ústrední kontroly vstupu ACCO-NT
OMI-5 PI
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Informačné materiály

1catalogue

5product data sheet