ASD-150

Bezdrôtový detektor dymu

Detektor ASD-150 umožňuje zistiť počiatočné štádium vzniku požiaru, keď sa vyskytuje viditeľný dym. Tento detektor môže pracovať v rámci obojsmerného bezdrôtového systému ABAX alebo samostatne, čo potvrdzuje aj certifikát zhody s normou EN 14604 pre autonómne detektory vydaný výskumným ústavom protipožiarnej ochrany.

Na zisťovanie viditeľného dymu sa využíva optický detektor umiestnený v špeciálnej komore, ktorá zrýchľuje detekciu dymu. Keď množstvo dymu v optickej komore prekročí povolenú hodnotu, je spustený alarm.

Autonómna činnosť: po zistení dymu detektor okamžite informuje okolie o vzniku ohrozenia pomocou optickej a akustickej signalizácie.

Činnosť v systéme ABAX:  jestvuje možnosť naprogramovania systému tak, aby zistenie dymu jedným detektorom, spustilo signalizáciu súčasne v iných vybraných detektoroch ASD-150 na objekte.

ASD-150 je vhodný do budov, v ktorých musí byť zaistená protipožiarna ochrana na vysokej úrovni, ale nie je vyžadovaná inštalácia kompletného systému EPS.

  • optický detektor viditeľného dymu zhodný s normou EN 14604
  • možnosť autonómnej činnosti
  • optická (LED) a akustická (piezoelektrická siréna) signalizácia zisteného dymu
  • funkcie automatickej diagnostiky (kontrola stavu batérie a optickej komory)
  • signalizácia zašpinenia komory
  • sabotážna ochrana pred otvorením a odtrhnutím
  • napájanie: lítiová batéria 3 V CR123A
  • funkcia testovania
archívny produkt
ASD-150

Karta produktu

 ASD-150

Informačné materiály

 Katalóg produktov
 ASD-150
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2017-05-29
168 KB

Certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2016-12-22
103 KB
Deklarácia úžitkových vlastností
dátum aktualizácie: 2016-12-22
1.32 MB
Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2017-03-21
758 KB

Technické informácie

Rozmer krytu
ø108 x 54 mm
Pracovná teplota
0 °C...55 °C
Maximálny odber prúdu
120 mA
Hmotnosť
170 g
Pracovná frekvencia
868,0 ÷ 868,6 MHz
Dosah rádiovej komunikácie (na otvorenom priestranstve)
do 500 m
Batéria
CR123A 3V
Odber prúdu v pohotovostnom režime
85 µA