INTEGRA CONTROL

Mobilná aplikácia na vzdialené ovládanie zabezpečovacieho systému INTEGRA

INTEGRA CONTROL je aplikácia na vzdialené ovládanie inteligentného zabezpečovacieho systému založeného na ústredni zo série INTEGRA/INTEGRA Plus. Umožňuje bezpečnú pohodlnú obsluhu systému a funkcií automatizácie.

Aplikácia ponúka úplné funkcie klávesnice ovládajúcej zabezpečovací systém. Umožňuje zapínanie a vypínanie stráženia, prehľad udalostí a alarmov a taktiež overenie aktuálneho stavu systému. Čo je dôležité, pomocou aplikácie INTEGRA CONTROL je možné aj programovanie ústredne. Spájanie sa aplikácie s ústredňou je možné s využitím servera SATEL. Tento server zaisťuje získanie zabezpečeného, šifrovaného spojenia bez nutnosti vlastnenia verejnej IP adresy ústredne. Toto všetko spôsobuje, že obsluha inteligentného zabezpečovacieho systému pomocou aplikácie INTEGRA CONTROL je bezpečná, pohodlná a možná z každého miesta na svete.

INTEGRA CONTROL taktiež umožňuje ovládanie funkcií automatizácie v systéme. Vďaka nej je možné veľmi jednoducho ovládať činnosť kúrenia, osvetlenia, klimatizácie, zavlažovania a iných funkcie domácej automatizácie. Dodatočne, vďaka dostupným príkazom MAKRO je možné spúšťať scény, ktoré obsahujú sekvencie činností. To všetko dá realizovať jedným dotykom na displeji mobilného zariadenia.

Dôležitou funkciou v aplikácii INTEGRA CONTROL je oznamovanie typu PUSH. Vďaka správam PUSH môže zároveň užívateľ, ako aj inštalačný technik dostávať informácie o udalostiach - všetkých alebo vybraných. Táto služba pracuje na pozadí, čiže užívateľ je priebežne informovaný o tom , čo sa deje v systéme.

 • ovládanie zabezpečovacieho systému INTEGRA/INTEGRA Plus
 • úplné funkcie klávesnice ovládajúcej zabezpečovací systém spolu s realizáciou funkcií MAKRO
 • možnosť realizácie funkcií automatizácie
 • bezpečné, šifrované spojenie s ústredňou
 • oznamovanie PUSH s možnosťou individuálnej konfigurácie (iba z ETHM-1 Plus alebo INT-GSM)
 • možnosť využitia servera SATEL (iba z ETHM-1 Plus alebo INT-GSM)
 • jednoduché, intuitívne užívateľské rozhranie

 

Odporúčaná hardvérová konfigurácia, umožňujúca využívanie všetkých funkcií aplikácie:

 • ústredňa INTEGRA vo verzii 1.15 alebo novšej
 • modul ETHM-1 Plus vo verzii 2.03 alebo novšej

alebo

 • mobilná aplikácia INTEGRA CONTROL:
  • verzia 4.2.7 alebo novšia - pre systém Android
  • verzia 5.0 alebo novšia - pre systém iOS
 • ústredňa INTEGRA vo verzii 1.18 alebo novšej
 • modul INT-GSM

 

POZOR!

Aplikácia INTEGRA CONTROL je nástupcom všetkých doteraz dostupných verzií aplikácie MobileKPD, taktiež verzie Pro. Znamená to, tieto aplikácie budú naďalej dostupné, ale už nebudú rozvíjané a podporované. Zmenu každej verzie MobileKPD na INTEGRA CONTROL je možné vykonať jednoduchým spôsobom - stiahnutím aktualizácie aplikácie. Čo je dôležité, INTEGRA CONTROL je aplikácia bezplatná pre všetkých užívateľov.

INTEGRA CONTROL

Informačné materiály

 Katalóg produktov
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Softvér

Vyber verziu:  
viacjazyčný
dátum verzie: 2016-07-04
viacjazyčný
dátum verzie: 2016-07-05
viacjazyčný
dátum verzie: 2018-08-10
5.28 MB

Produkty

Hlavná doska zabezpečovacej ústredne od 4 do 24 vstupov
Hlavná doska zabezpečovacej ústredne od 8 do 32 vstupov
Hlavná doska zabezpečovacej ústredne od 16 do 64 vstupov
Hlavná doska zabezpečovacej ústredne od 16 do 128 vstupov
Hlavná doska zabezpečovacej ústredne s bezdrôtovou nadstavbou ABAX a komunikátorom GSM/GPRS
Hlavná doska zabezpečovacej ústedne od 16 do64 vstupov a výstupov, spĺňajúca požiadavky normy GRADE-3
Hlavná doska zabezpečovacej ústredne od 16 do128 vstupov a výstupov, spĺňajúca požiadavky normy GRADE-3
Hlavná doska zabezpečovacej ústredne od 16 do 256 vstupov a výstpov, spĺňajúca požiadavky normy GRADE-3