GPRS-T4 Firmware

Firmvérmodulu GPRS-T4

POZOR: pred stiahnutím súboru treba skontrolovať, či v aktuálnej verzii firmvéru nie sú zmeny, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na činnosťi modulu.

GPRS-T4 Firmware
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Softvér

Vyber verziu:  
viacjazyčný
dátum verzie: 2017-06-21
viacjazyčný
dátum verzie: 2017-06-21

Produkty

Modul monitoringu GPRS/SMS

Informačné materiály

1catalogue