VERSA CONTROL

Mobilná aplikácia na vzdialené ovládanie zabezpečovacieho systému VERSA

Aplikácia VERSA CONTROL umožňuje vzdialené ovládanie zabezpečovacieho systému vytvoreného na základe ústrední zo série VERSA, ktoré sú určené na zabezpečenie malých a stredne veľkých objektov, napr. rodinných domov a bytov. Aplikácia slúži ako užitočný nástroj na overovanie stavu systému a vstupov a výstupov, a na prehľad aktuálnych porúch a všetkých udalostí v systéme. Aplikácia VERSA CONTROL ponúka taktiež oznamovanie pomocou hlásení PUSH. Nakoľko táto služba pracuje na pozadí, je užívateľ neustále informovaný o stave systému.

V prípade aplikácie VERSA CONTROL je využitý taktiež inovatívny spôsob spojenia s ústredňou. Je to veľmi jednoduché, nakoľko nie je potrebná znalosť IP adresy ústredne a čísla jej portu, ale stačí poznať jedine MAC adresu modulu ETHM (VERSA Plus) alebo modulu ETHM-1 Plus (VERSA 5/10/15) a ID ústredne, ktorú môže užívateľ jednoducho a rýchlo zistiť na LCD klávesnici. Tento spôsob eliminuje nutnosť konfigurácie sieťových nastavení na objekte.

Vlastnosti programu

 • ovládanie zabezpečovacieho systému VERSA/VERSA Plus:
  • zapínanie a vypínanie stráženia
  • overovanie stavu systému
  • overovanie stavu vstupov
  • overovanie stavu výstupov
  • prehľad aktuálnych porúch
  • prehľad všetkých udalostí v systéme s možnosťou filtrovania
 • oznamovanie PUSH s možnosťou individuálnej konfigurácie
 • jednoduchá a rýchla konfigurácia
 • bezpečné, šifrované spojenie so systémom vďaka službe zostavenia spojení
 • intuitívne užívateľské rozhranie
 • možnosť definovania personalizovaných profilov

Hardvérové požiadavky

 • VERSA Plus s firmvérom 1.05 alebo novším
 • VERSA 5/10/15 s firmvérom 1.05 alebo novším
  a modul ETHM-1 Plus s firmvérom 2.01 alebo novším

Nové funkcie

vo verziách: 1.2.26 pre Android a 1.4.8 pre iOS:

 • export údajov ústredne pomocou QR kódu
 • možnosť zobrazenia obrazu z kamery IP - pridávanie zariadení sa môže vykonávať ručne, vyhľadaním v lokálnej sieti alebo migráciou nastavení kamery pomocou QR kódu
  Pozor! Kvalita obrazu z kamery je závislá na priepustnosti siete, ktorú v danom momente využíva IP kamera a mobilné zariadenie s nainštalovanou mobilnou aplikáciou.
 • vo verziách: 1.1.18 pre Android, 1.1.0.0 pre Windows Mobile a 1.3.59 pre iOS:
  • nové grafické rozhranie (material design)
  • opravená stabilita aplikácie
  • upravená komunikácia s ústredňami VERSA Plus (od v1.06.) - rýchlejšie spojenie s ústredňou
  • možnosť tvorenia záložnej kópie nastavenia ústredne - súbor s údajmi je šifrovaný a zabezpečený heslom
  • rozšírené oznamovanie o udalostiach (zobrazená informácia je rovnaká s udalosťou v pamäti udalostí v aplikácii)
  • možnosť využívania režimu zapínania s odchodovým a bez odchodového času

Upozornenie:

 • Aplikácia VERSA CONTROL využíva prístup do kamery telefónu iba na účel načítania QR kódu .
 • Údaje užívateľa prenášané pomocou QR kódu nie sú zobrazované v čitateľnej forme. QR kód je generovaný jednorázovo na každý export nastavení a je zabezpečený sériovým kľúčom.
 • Aplikácia VERSA CONTROL neuchováva, negeneruje ani nezhromažďuje iné údaje užívateľa, ktoré sa môžu nachádzať v súboroch telefónu užívateľa.
 • Naša politika súkromia
VERSA CONTROL

Informačné materiály

 Katalóg produktov
 VERSA Plus
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Softvér

Vyber verziu:  
viacjazyčný
dátum verzie: 2017-02-07
poľský, anglický, český, nemecký, španielský, francúzky, talianský, holandský, nórsky, ruský, slovenský, turecký, ukrajinský
dátum verzie: 2017-02-01
poľský, anglický, český, nemecký, španielský, francúzky, talianský, holandský, nórsky, ruský, slovenský, turecký, ukrajinský, maďarský, portugalský
dátum verzie: 2016-07-05

Produkty

Zabezpečovacia ústredňa
Zabezpečovacia ústredňa
Zabezpečovacia ústredňa
Zabezpečovacia ústredňa
Zabezpečovacia ústredňa