RS485-MODULE-FLASH

Program na aktualizáciu firmvéru modulov SATEL cez port RS485

Program RS485-MODULE-FLASH umožňuje pomocou prevodníka ACCO-USB aktualizovať firmvér nasledujúcich expandérov:

 

RS485-MODULE-FLASH

Informačné materiály

 Katalóg produktov
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Softvér

Vyber verziu:  
viacjazyčný
dátum verzie: 2018-04-18

Produkty

Expandér výstupov na DIN lištu 35 mm
Expandér vstupov a výstupov na DIN lištu
Expandér adresných vstupov
Expandér vstupov
Expandér vstupov a výstupov
Expandér výstupov