CONFX

Hardvérový konfigurátor

FUNKCIE KONFIGURÁTORA:

1. Tvorenie a editovanie projektov zabezpečovacích systémov:

 • projektovanie systému na základe plánov objektu pripravených vo formáte: JPG, BMP, PNG,
 • pridávanie a editovanie poschodí na objekte,
 • možnosť rozmiestnenia zariadení zabezpečovacieho systému na pláne,
 • možnosť naprojektovania zabezpečovacieho systému založeného na sériách ústrední (INTEGRA alebo VERSA),
 • možnosť prehľadu zariadení dostupných pre vybranú sériu ústrední (blokovanie funkcie pridávania zariadení, keď nie je možnosť jeho pripojenia do tvoreného systému vzhľadom na nemožnosť spolupráce s vybranou ústredňou),
 • prezentácia funkčnosti systému na základe zariadení priradených do skupín,
 • možnosť uloženia projektu a jeho editovania po opätovnom spustení konfigurátora.


2. Výpočet prúdovej bilancie pre zariadenia použité v projekte:

 • možnosť výberu kritérií hodnoty počítania odberu prúdu,
 • výpočet celkovej kapacity akumulátorov potrebných na napájanie zabezpečovacieho systému,
 • možnosť informovania o prekročení výkonu zdrojov.

3. Výpočet ceny zabezpečovacieho systému:

 • pridávanie vlastných položiek do ponuky, ako napríklad: kabeláž, cena za montáž, servisný zásah a podobne,
 • zadávanie názvov pre vlastné položky: názvy položiek, počty kusov, jednotky mier, cien netto
 • individuálne nastavovanie marže: rabat a DPH pre jednotlivé položky ponuky.

4. Generovanie cenových ponúk projektov zabezpečovacích systémov obsahujúcich:

 • plán objektu a rozmiestnenia zariadení,
 • popis a technické informácie zariadení v systéme,
 • prúdovú bilancia systému,
 • ceny vybraných zariadení,
 • finálnu cenovú ponuku pre koncového užívateľa,
 • možnosť uloženia ponuky a jej editovania po opätovnom spustení konfigurátora.

5. Tlač ponúk.
6. Návod na obsluhu umožňujúci plné využitie možností konfigurátora.

 

POŽIADAVKY:

 • Windows 2000/XP/VISTA/7/8
CONFX

Informačné materiály

 Katalóg produktov
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Softvér

Vyber verziu:  
anglický
dátum verzie: 2019-11-04
poľský
dátum verzie: 2019-11-04
ruský
dátum verzie: 2018-07-16
maďarský
dátum verzie: 2018-02-19
nemecký
dátum verzie: 2017-04-12
český
dátum verzie: 2016-04-22
francúzky
dátum verzie: 2016-04-22
grécky
dátum verzie: 2016-04-22
slovenský
dátum verzie: 2016-04-22