INT-ADR

Expandér adresných vstupov

Modul je určený na pripájanie adresných detektorov na ústredňu INTEGRA a INTEGRA Plus. Toto zariadenie nahrádza modul CA-64 ADR. Jeho použitie uľahčuje realizáciu kabeláže, zvlášť v prípade rozľahlých inštalácií. Zbernica adresných detektorov je nezávislá od zberníc expandérov ústredne, čo umožňuje realizáciu systémov hybridným spôsobom - spájanie adresných a priamo pripájaných prvkov systému.

  • nezávislá zbernica adresných detektorov
  • obsluha adresných detektorov vytvorených na báze modulu CA-64 ADR-MOD
  • možnosť rozšírenia o maximálne 48 adresných vstupov
  • možnosť pripojenia na zbernicu RS-485 (aktualizácia firmvéru prostredníctvom zbernice)
INT-ADR
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2016-03-25
176 KB

Softvér

viacjazyčný
dátum verzie: 2018-04-18

Certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
508 KB

Technické informácie

Zaťažiteľnosť výstupu POW
2,5 A / 12 V DC
Trieda prostredia podľa EN50130-5
II
Maximálna vlhkosť ovzdušia
93±3%
Maximálny odber prúdu
35 mA
Napätie napájania (±15%)
12 V DC
Zaťažiteľnosť výstupu +12V
2,5 A / 12 V DC
Odber prúdu v pohotovostnom režime
30 mA
Pracovná teplota
-10 °C...+55 °C
Rozmery
80 x 57 mm
Hmotnosť
35 g

Informačné materiály

1catalogue

5product data sheet