DB-100

Konvenčná základňa pre požiarne detektory

Základňa detektorov systému CSP umožňuje jednoduchú montáž a demontáž detektorov, bez nutnosti odpojenia vodičov. Značným spôsobom uľahčuje pravidelnú údržbu systému a servisnú výmenu zariadení.

  • kompatibilita s detektormi DMP-100, DRP-100DCP-100
  • možnosť zablokovania detektora v konektore zamedzujúca jeho demontáž bez použitia náradia,
  • dodatočná svokra ochranného vodiča (PE) uľahčujúca vykonanie inštalácie pomocou tienených vodičov
DB-100

Karta produktu

 DB-100

Informačné materiály

 Leták CSP
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Softvér

slovenský
dátum verzie: 2018-10-23
7.05 MB
slovenský
dátum verzie: 2014-05-30
21 MB

Certifikáty

Zhoda CE
dátum aktualizácie: 2013-09-20
989 KB