GSM-5

Komunikačný modul

 

Zoznámte sa s nástupcom GSM-5 !

 

GSM-X

Univerzálny komunikačný modul

OVER

Úlohou komunikačného modulu GSM-5 je zabezpečiť záložný kanál spojenia GSM v prípade poruchy tradičnej telefónnej linky. Obsluha dvoch SIM kariet zvyšuje spoľahlivosť spojenia GSM. Modul GSM-5 umožňuje realizovať hlasové oznamovanie a oznamovanie SMS, a umožňuje vykonávanie monitoringu pomocu technológie GPRS.

  • simulácia telefónnej linky pomocou GSM
  • obsluha dvoch kariet SIM
  • prepínanie na GSM pri poruche telefónnej linky
  • 4 programovateľné vstupy
  • konvertovanie telefónneho monitoringu na SMS/GPRS/CSD
  • 3 výstupy ovládané pomocou DTMF/SMS/CLIP
  • konvertovanie správ PAGER (DTMF) na SMS
  • zasielanie testu prenosu pomocou informácie typu CLIP
  • funkcia modemu pre ústredne INTEGRA
  • programovanie pomocou tlačidiel alebo počítača
archívny produkt
GSM-5
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2013-02-27
2.91 MB

Softvér

poľský, český, anglický, španielský, nemecký, francúzky, talianský, holandský, ruský, slovenský, turecký
dátum verzie: 2019-02-21
1.56 MB
slovenský
dátum verzie: 2017-12-08
343 KB
viacjazyčný
dátum verzie: 2019-10-10
4.70 MB

Certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2018-02-27
588 KB

Technické informácie

Počet výstupov typu OC
3
Napätie napájania (±15%)
12 V DC
Prúdová zaťažiteľnosť výstupov
50 mA
Počet vstupov
4
Rozmery dosky elektroniky
162 x 104 mm
Pracovná teplota
-10...+55 °C
Odber prúdu v pohotovostnom režime
100 mA
Maximálny odber prúdu
330 mA
Minimálny prúdový výkon zdroja
500 mA
Maximálna vlhkosť ovzdušia
93±3%
Trieda prostredia podľa EN50130-5
II
Počet napájacích výstupov
1
Hmotnosť zariadenia so skrinkou (obalom)
875 g
Prúdová zaťažiteľnosť výstupu +V
300 mA

Informačné materiály