INT-IT-2

Modul ovládania skupín

Modul INT-IT-2 je čítačka bezdotykových kariet na ovládanie stráženia v zabezpečovacích systémoch založených na ústredniach zo série INTEGRAVERSA. Použitie tohto modulu umožňuje zapínanie a vypínanie stráženia v pridelených skupinách bez nutnosti pamätania a zadávania kódu užívateľa – ovládanie stráženia sa vykonáva načítaním pasívneho transpondéra (napr. bezdotykovej karty) na module. Vykonanie operácie je potvrdené opticky (LED-ky) a akusticky.

Čítačka je určená na spoluprácu s transpondérmi v štandardoch: UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102. Čítačku je možné uchytiť v krytoch BTicino (Magic, Living Int, Living Light) a Gewiss (PlayBus, SYS).

  • zapínanie a vypínanie stráženia v skupinách pomocou kariet alebo príveskov
  • obsluha pasívnych transpondérov 125 kHz
  • 3 programovateľné režimy stráženia skupín
  • 3 LED-ky na signalizáciu stavu systému a na komunikáciu s užívateľom počas obsluhy
  • akustická signalizácia
  • prispôsobené pre systémy BTicino (Magic, Living Int, Living Light) a Gewiss (PlayBus, SYS)
  • spolupráca s ústredňami VERSA a INTEGRA (pripojenie priamo na komunikačnú zbernicu)
INT-IT-2

Karta produktu

 INT-IT-2

Informačné materiály

 Katalóg produktov
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2012-06-25
140 KB

Certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2018-02-27
576 KB

Technické informácie

Pracovná frekvencia
125 kHz
Klávesnice s dodatočnými vstupmi
29
Napätie napájania (±15%)
12 V DC
Rozmery dosky elektroniky
22 x 47 x 50 mm
Pracovná teplota
-10…+55 °C
Maximálny odber prúdu
80 mA
Maximálna vlhkosť ovzdušia
93±3%
Trieda prostredia podľa EN50130-5
II
Obsluhované štandardy kariet
UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102