GSM-4 PS

Modul GSM simulujúci pevnú linku so vstupmi a výstupmi a s napájacím zdrojom

 

Zoznámte sa s nástupcom GSM-4 PS !

 

GSM-X

Univerzálny komunikačný modul

OVER

Vlastnosti a funkcie:

 • prenos telefónnych signálov cez sieť GSM
 • konvertovanie správ PAGER na SMS
 • diaľková konfigurácia modulu cez GPRS - funcka „vzidaleného portu RS-232"
 • diaľkové programovanie zabezpečovacích ústrední cez GPRS
 • diaľková aktualizácia firmvéru modulu
 • kontrola telefónnej linky a automatické prepnutie na GSM pre výpadku linky
 • 4 vstupy modulu s možnosťou spúšťania oznamovania SMS/hlasového/CLIP a spúšťania prenosu udalostí monitoringu
 • 3 výstupy s možnosťou diaľkového ovládania

Použitie:

 • modul monitoringu pre ústredne INTEGRA
 • prjímač SMS pre PCO STAM
 • brána GSM
 • monitoring SMS, GPRS a CSD pre ľubovoľné zabezpečovacie ústredne
 • hlasové oznamovanie pre ľubovoľné zabezpečovacie ústredne
 • diaľkové ovládanie zariadení pripojených na modul
archívny produkt
GSM-4 PS

Karta produktu

 GSM-4 PS

Informačné materiály

 Katalóg produktov
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2013-02-27
2.91 MB

Certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2018-02-27
588 KB