ASD-110

Bezdrôtový dymovo-teplotný detektor

Multifunkčný detektor ASD-110 umožňuje zistiť skoré štádium požiaru, keď vzniká viditeľný dym a/alebo je rýchly nárast teploty. Môže pracovať samostatne alebo v rámci obojsmerného bezdrôtového systému ABAX. Na zisťovanie viditeľného dymu sa používa optická metóda. Keď možstvo dymu v optickej komorze prekročí povolenú hodnotu, bude spustený alarm. Parametre činnosti dymového detektora sú menená v závislosti od zmien teploty registrovanej teplotným detektorom (termistorom).

Vlastnosti:

  • LED-ka na signalizáciu v testovacom režime
  • sabotážny kontakt reagujúci na otvorenie krytu a odtrhnutie zo steny
  • diaľkovo zapínaný testovací režim
  • funkcie automatickej diagnostiky (kontrola stavu batérie a optickej komory)
  • stupeň ochrany IP: IP20

V komplete sa nachádza:
Detektor, protipeľový kryt, lítiová batéria CR123A, montážne príslušenstvo, návod na obsluhu

archívny produkt
ASD-110

Karta produktu

 ASD-110

Informačné materiály

 Katalóg produktov
 Leták ABAX
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2016-03-21
200 KB

Technické informácie

Čas činnosti na batérii (v rokoch)
približne 2 roky
Rozmer krytu
ø108 x 61 mm
Pracovná teplota
0…+55 °C
Odber prúdu v pohotovostnom režime
85 µA
Hmotnosť
170 g
Pracovná frekvencia
868,0 ÷ 868,6 MHz
Dosah rádiovej komunikácie (na otvorenom priestranstve)
do 500 m
Batéria
CR123A 3V
Trieda podľa EN 54-4 (teplelný detektor)
A1R
Maximálna statická teplota zahlásania alarmu
54 °C
Maximálna statická teplota zahlásenia alarmu
65 °C