VERSA 10 Firmware

Firmvér pre zabezpečovacie ústredne VERSA 10

Na programovanie ústrední je potrebný program DLOADX vo verzii minimálne 1.09.000 2011-06-02
Ústredňa spolupracuje so všetkými verziami klávesníc, ale pre zhodu s normou Grade2 sú vyžadované klávesnice (LCD a LED) vo verzii aspoň 1.01 2010-06-22.

VERSA 10 Firmware
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Softvér

Vyber verziu:  
anglický
dátum verzie: 2018-09-11
414 KB
bulharský
dátum verzie: 2018-09-11
414 KB
český
dátum verzie: 2018-09-11
414 KB
estónsky
dátum verzie: 2017-08-10
412 KB
fínsky
dátum verzie: 2018-09-11
414 KB
francúzky
dátum verzie: 2018-09-11
414 KB
grécky
dátum verzie: 2018-09-11
414 KB
holandský
dátum verzie: 2018-09-11
414 KB
lotyšský
dátum verzie: 2018-09-11
414 KB
macedónsky
dátum verzie: 2019-10-21
419 KB
maďarský
dátum verzie: 2018-09-11
414 KB
nemecký
dátum verzie: 2018-09-11
414 KB
nórsky
dátum verzie: 2017-08-10
412 KB
poľský
dátum verzie: 2018-09-11
414 KB
portugalský
dátum verzie: 2018-09-11
414 KB
rumunský
dátum verzie: 2018-09-11
414 KB
ruský
dátum verzie: 2018-09-11
414 KB
slovenský
dátum verzie: 2018-09-11
414 KB
slovinský
dátum verzie: 2018-09-11
414 KB
španielský
dátum verzie: 2018-09-11
414 KB
srbský
dátum verzie: 2019-07-02
419 KB
turecký
dátum verzie: 2018-09-11
414 KB
ukrajinský
dátum verzie: 2018-09-11
414 KB
anglický
dátum verzie: 2016-07-15
409 KB
bulharský
dátum verzie: 2016-07-15
409 KB
český
dátum verzie: 2016-07-15
409 KB
estónsky
dátum verzie: 2016-07-15
409 KB
fínsky
dátum verzie: 2016-07-15
409 KB
francúzky
dátum verzie: 2016-07-15
411 KB
grécky
dátum verzie: 2016-07-15
409 KB
holandský
dátum verzie: 2016-07-15
409 KB
maďarský
dátum verzie: 2016-07-15
409 KB
nemecký
dátum verzie: 2016-07-15
409 KB
nórsky
dátum verzie: 2016-07-15
409 KB
poľský
dátum verzie: 2016-07-15
409 KB
portugalský
dátum verzie: 2016-07-15
409 KB
rumunský
dátum verzie: 2016-07-15
409 KB
ruský
dátum verzie: 2016-07-15
409 KB
slovenský
dátum verzie: 2016-07-15
409 KB
slovinský
dátum verzie: 2016-07-15
409 KB
španielský
dátum verzie: 2016-07-15
409 KB
turecký
dátum verzie: 2016-07-15
409 KB
ukrajinský
dátum verzie: 2016-07-15
409 KB
anglický
dátum verzie: 2016-03-09
409 KB
bulharský
dátum verzie: 2016-03-09
409 KB
český
dátum verzie: 2016-03-09
409 KB
estónsky
dátum verzie: 2016-03-09
409 KB
fínsky
dátum verzie: 2016-03-09
409 KB
francúzky
dátum verzie: 2016-03-09
409 KB
holandský
dátum verzie: 2016-03-09
409 KB
maďarský
dátum verzie: 2016-03-09
409 KB
nemecký
dátum verzie: 2016-03-09
409 KB
poľský
dátum verzie: 2016-03-09
409 KB
rumunský
dátum verzie: 2016-03-09
409 KB
ruský
dátum verzie: 2016-03-09
409 KB
slovenský
dátum verzie: 2016-03-09
409 KB
slovinský
dátum verzie: 2016-03-09
409 KB
španielský
dátum verzie: 2016-03-09
409 KB
turecký
dátum verzie: 2016-03-09
409 KB
ukrajinský
dátum verzie: 2016-03-09
409 KB
anglický
dátum verzie: 2015-10-06
405 KB
bulharský
dátum verzie: 2015-10-06
405 KB
český
dátum verzie: 2015-10-06
405 KB
fínsky
dátum verzie: 2015-10-06
405 KB
francúzky
dátum verzie: 2015-10-06
405 KB
grécky
dátum verzie: 2015-10-06
405 KB
holandský
dátum verzie: 2015-10-06
405 KB
maďarský
dátum verzie: 2015-10-06
405 KB
nemecký
dátum verzie: 2015-10-06
405 KB
nórsky
dátum verzie: 2015-10-06
405 KB
poľský
dátum verzie: 2015-10-06
405 KB
portugalský
dátum verzie: 2015-10-06
405 KB
rumunský
dátum verzie: 2015-10-06
405 KB
ruský
dátum verzie: 2015-10-06
405 KB
slovenský
dátum verzie: 2015-10-06
405 KB
slovinský
dátum verzie: 2015-10-06
408 KB
španielský
dátum verzie: 2015-10-06
405 KB
turecký
dátum verzie: 2015-10-06
405 KB
ukrajinský
dátum verzie: 2015-10-06
405 KB
anglický
dátum verzie: 2015-06-08
404 KB
český
dátum verzie: 2015-06-08
404 KB
fínsky
dátum verzie: 2015-06-08
404 KB
francúzky
dátum verzie: 2015-06-08
404 KB
grécky
dátum verzie: 2015-06-08
404 KB
holandský
dátum verzie: 2015-06-08
404 KB
maďarský
dátum verzie: 2015-06-08
404 KB
nemecký
dátum verzie: 2015-06-08
404 KB
nórsky
dátum verzie: 2015-06-08
404 KB
poľský
dátum verzie: 2015-06-08
404 KB
portugalský
dátum verzie: 2015-06-08
404 KB
rumunský
dátum verzie: 2015-06-08
404 KB
ruský
dátum verzie: 2015-06-08
404 KB
slovenský
dátum verzie: 2015-06-08
404 KB
španielský
dátum verzie: 2015-06-08
404 KB
turecký
dátum verzie: 2015-06-08
404 KB
ukrajinský
dátum verzie: 2015-06-08
404 KB
anglický
dátum verzie: 2015-01-30
404 KB
český
dátum verzie: 2015-01-30
404 KB
fínsky
dátum verzie: 2015-01-30
404 KB
francúzky
dátum verzie: 2015-01-30
404 KB
holandský
dátum verzie: 2015-01-30
404 KB
nemecký
dátum verzie: 2015-01-30
404 KB
nórsky
dátum verzie: 2015-01-30
404 KB
poľský
dátum verzie: 2015-01-30
404 KB
portugalský
dátum verzie: 2015-01-30
404 KB
rumunský
dátum verzie: 2015-01-30
404 KB
ruský
dátum verzie: 2015-01-30
404 KB
slovenský
dátum verzie: 2015-01-30
404 KB
španielský
dátum verzie: 2015-01-30
404 KB
turecký
dátum verzie: 2015-01-30
404 KB
ukrajinský
dátum verzie: 2015-01-30
404 KB
anglický
dátum verzie: 2013-02-12
407 KB
český
dátum verzie: 2013-02-12
407 KB
fínsky
dátum verzie: 2013-02-12
407 KB
francúzky
dátum verzie: 2013-02-12
407 KB
grécky
dátum verzie: 2013-02-12
407 KB
holandský
dátum verzie: 2013-02-12
407 KB
maďarský
dátum verzie: 2013-02-12
407 KB
nemecký
dátum verzie: 2013-02-12
407 KB
nórsky
dátum verzie: 2013-02-12
407 KB
poľský
dátum verzie: 2013-02-12
407 KB
portugalský
dátum verzie: 2013-02-12
407 KB
ruský
dátum verzie: 2013-02-12
411 KB
slovenský
dátum verzie: 2013-02-12
407 KB
slovinský
dátum verzie: 2013-02-12
411 KB
španielský
dátum verzie: 2013-02-12
407 KB
turecký
dátum verzie: 2013-02-12
407 KB
ukrajinský
dátum verzie: 2013-02-12
411 KB
anglický
dátum verzie: 2011-07-05
396 KB
český
dátum verzie: 2011-07-05
396 KB
fínsky
dátum verzie: 2011-07-05
396 KB
francúzky
dátum verzie: 2011-07-05
396 KB
grécky
dátum verzie: 2011-07-05
396 KB
holandský
dátum verzie: 2011-07-05
396 KB
maďarský
dátum verzie: 2011-07-05
396 KB
nemecký
dátum verzie: 2011-07-05
396 KB
nórsky
dátum verzie: 2012-03-27
398 KB
poľský
dátum verzie: 2011-07-05
396 KB
portugalský
dátum verzie: 2011-07-05
396 KB
ruský
dátum verzie: 2011-07-05
396 KB
slovenský
dátum verzie: 2011-07-05
396 KB
španielský
dátum verzie: 2011-07-05
396 KB
ukrajinský
dátum verzie: 2011-07-05
396 KB
anglický
dátum verzie: 2010-09-08
399 KB
francúzky
dátum verzie: 2010-09-08
399 KB
holandský
dátum verzie: 2010-09-08
399 KB
nemecký
dátum verzie: 2010-09-08
399 KB
poľský
dátum verzie: 2010-09-08
399 KB
ruský
dátum verzie: 2010-09-08
399 KB
slovenský
dátum verzie: 2010-09-08
399 KB
španielský
dátum verzie: 2010-09-08
399 KB

Produkty

Zabezpečovacia ústredňa

Informačné materiály

1catalogue