FLASH64

Program na aktualizáciu firmvéru ústrední CA-64

  • umožňuje aktualizovať firmvér hlavnej dosky zabezpečovacej ústredne bez potreby demontovania ústredne nainštalovanej na objekte.
FLASH64
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Softvér

Vyber verziu:  
anglický
dátum verzie: 2006-06-03
poľský
dátum verzie: 2006-06-03

Informačné materiály

1catalogue