ETHM-2 SOFT

Program na konfiguráciu modulu ETHM-2

  • činnosť v prostredí Microsoft Windows
  • konfigurácia nastavení modulu ETHM-2
  • komunikácia s modulom ETHM-2 cez port RS-232 alebo cez sieť TCP/IP
  • Pozor: Program vyžaduje nainštalovanie Javy na počítači
ETHM-2 SOFT
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Softvér

Vyber verziu:  
viacjazyčný
dátum verzie: 2017-07-01

Produkty

Univerzálny komunikačný modul TCP/IP

Informačné materiály

1catalogue