GUARDX

Program kontroly a administrácie ústední série INTEGRA

 • činnosť v prostredí Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/8/10 (verzia 1.14 alebo novšia)
 • činnosť v prostredí Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/8 (do verzie1.13)
 • zobrazene stavu chráneného objektu na monitore počítača
 • okamžité informovanie o alarmoch
 • načítanie pamäte udalostí ústredne
 • akustická a vizuálna signalizácia alarmu na monitore počítača
 • obsluha systému s nezávislej LCD klávesnice na monitore počítača
 • tvorba a editovanie užívateľov systému a ich oprávnení
 • spojenie s ústredňou:
  • priame pripojenie počítača na port RS-232 LCD klávesnice
  • pomocou externých modulov cez sieť LAN/Internet, ISDN alebo GSM/GPRS/LTE
  • cez telefónnu linku a modem - odporúčané použitie externého modemu: analógového, ISDN alebo modulu GSM
GUARDX
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Softvér

Vyber verziu:  
poľský, bulharský, český, nemecký, dánsky, anglický, španielský, fínsky, francúzky, talianský, maďarský, holandský, portugalský, rumunský, ruský, slovenský, turecký, švédsky, ukrajinský
dátum verzie: 2019-04-02
2.77 MB
poľský, bulharský, český, nemecký, dánsky, anglický, španielský, fínsky, francúzky, talianský, maďarský, holandský, portugalský, rumunský, ruský, slovenský, turecký, švédsky, ukrajinský
dátum verzie: 2019-03-19
2.77 MB

Produkty

Hlavná doska zabezpečovacej ústredne od 4 do 24 vstupov
Hlavná doska zabezpečovacej ústredne od 8 do 32 vstupov
Hlavná doska zabezpečovacej ústredne od 16 do 64 vstupov
Hlavná doska zabezpečovacej ústredne od 16 do 128 vstupov
Hlavná doska zabezpečovacej ústredne s bezdrôtovou nadstavbou ABAX a komunikátorom GSM/GPRS
Hlavná doska zabezpečovacej ústedne od 16 do64 vstupov a výstupov, spĺňajúca požiadavky normy GRADE-3
Hlavná doska zabezpečovacej ústredne od 16 do128 vstupov a výstupov, spĺňajúca požiadavky normy GRADE-3
Hlavná doska zabezpečovacej ústredne od 16 do 256 vstupov a výstpov, spĺňajúca požiadavky normy GRADE-3

Informačné materiály