GUARDX

Program kontroly a administrácie ústední série INTEGRA

 • činnosť v prostredí Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/8/10 (verzia 1.14 alebo novšia)
 • činnosť v prostredí Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/8 (do verzie1.13)
 • zobrazene stavu chráneného objektu na monitore počítača
 • okamžité informovanie o alarmoch
 • načítanie pamäte udalostí ústredne
 • akustická a vizuálna signalizácia alarmu na monitore počítača
 • obsluha systému s nezávislej LCD klávesnice na monitore počítača
 • tvorba a editovanie užívateľov systému a ich oprávnení
 • spojenie s ústredňou:
  • priame pripojenie počítača na port RS-232 LCD klávesnice
  • pomocou externých modulov cez sieť LAN/Internet, ISDN alebo GSM/GPRS
  • cez telefónnu linku a modem - odporúčané použitie externého modemu: analógového, ISDN alebo modulu GSM
GUARDX

Informačné materiály

 Katalóg produktov
 Leták GUARDX
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Softvér

Vyber verziu:  
poľský, bulharský, český, nemecký, dánsky, anglický, španielský, fínsky, francúzky, talianský, maďarský, holandský, portugalský, rumunský, ruský, slovenský, turecký, švédsky, ukrajinský
dátum verzie: 2019-04-02
poľský, bulharský, český, nemecký, dánsky, anglický, španielský, fínsky, francúzky, talianský, maďarský, holandský, portugalský, rumunský, ruský, slovenský, turecký, švédsky, ukrajinský
dátum verzie: 2019-03-19

Produkty

Hlavná doska zabezpečovacej ústredne od 4 do 24 vstupov
Hlavná doska zabezpečovacej ústredne od 8 do 32 vstupov
Hlavná doska zabezpečovacej ústredne od 16 do 64 vstupov
Hlavná doska zabezpečovacej ústredne od 16 do 128 vstupov
Hlavná doska zabezpečovacej ústredne s bezdrôtovou nadstavbou ABAX a komunikátorom GSM/GPRS
Hlavná doska zabezpečovacej ústedne od 16 do64 vstupov a výstupov, spĺňajúca požiadavky normy GRADE-3
Hlavná doska zabezpečovacej ústredne od 16 do128 vstupov a výstupov, spĺňajúca požiadavky normy GRADE-3
Hlavná doska zabezpečovacej ústredne od 16 do 256 vstupov a výstpov, spĺňajúca požiadavky normy GRADE-3