ZB-2

Modul zabezpečenia zdroja

Modul ZB-2 je zariadenie na zabezpečenie výstupu ľubovoľného napájacieho jednosmerného zdroja pred preťažením. Prúd odpojenia je 1,7 A. Modul má dodatočne výstup relé typu NC na oznamovanie preťaženia.

ZB-2 je určený na spoluprácu so zariadeniami, ktoré nemajú prúdový obmedzovač a funkciu signalizácie preťaženia. V ponuke SATEL sú to expandréry: CA-64 EPS, CA-64 ADR, CA-64 PP, CA-64 OPS-R, CA-64 OPS-OCCA-64 OPS-ROC.

  • zabezpečuje výstup zdroja jednosmerného prúdu pred preťažením
  • spolupráca so všetkými zdrojmi bez takéhoto zabezpečenia 
  • výstup OVL signalizujúci preťaženie
ZB-2
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Technické informácie

Zaťažiteľnosť výstupu OVL
50 mA
Odber prúdu bez zaťaženia výstupu OUT
1,5 mA
Prúd odpojenia výstupu OUT (±10%)
1700 mA
Pracovná teplota
-10…+55 °C
Hmotnosť
10 g

Informačné materiály

1catalogue

5product data sheet