MZ-1 CT

Modul montážnych svoriek

MZ-1 CT je univerzálny modul montážnych svoriek určený na použitie v nízkonapäťových elektrických inštaláciách, ako sú zabezpečovacie systémy. Slúži na spájanie niekoľkých vodičov bez nutnosti spájkovania, čo značne zjednodušuje inštalačné práce. Na uľahčenie identifikácie spojov sú svorky očíslované.

MZ-1 CT má 10 svoriek typu krone (5 párov) s maximálnym napätím 24 V AC/DC a prúdom do 500 mA. Modul má dodatočne sabotážny kontakt reagujúci na otvorenie krytu.

Modul sa dodáva v bielom plastovom kryte.

  • zjednodušenie vykonávania prepojení v nízkoprúdových inštaláciách, ako sú napríklad zabezpečovacie inštalácie
  • svorky typu krone
MZ-1 CT
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Technické informácie

Počet svoriek
5 pár
Maximálne povolené napätie na svorkách
24 V DC/AC
Sabotážny kontakt
Áno
Rozmer krytu
89 x 28 x 30 mm
Hmotnosť
42 g

Informačné materiály

1catalogue

5product data sheet