MZ-2 S

Modul montážnych svoriek

MZ-2 S je univerzálny modul montážnych svoriek určený na použitie v nízkonapäťových elektrických inštaláciách, ako sú zabezpečovacie systémy. Slúži na spájanie niekoľkých vodičov bez nutnosti spájkovania, čo značne zjednodušuje inštalačné práce. Na uľahčenie identifikácie spojov sú svorky očíslované.

MZ-2 S má 18 svoriek (skrutky) s maximálnym napätím 24 V AC/DC a prúdom do 500 mA. Modul má dodatočne sabotážny kontakt reagujúci na otvorenie krytu.

Modul MZ-2 so svorkovnicou sa vyrába v dvoch verziách veľkosti svorkovnice: MZ-2 L (veľká svorkovnica) a MZ-2 S (malá svorkovnica).

Modul sa dodáva v bielom plastovom kryte.

  • zjednodušenie vykonávania prepojení v nízkoprúdových inštaláciách, ako sú napríklad zabezpečovacie inštalácie
  • svorkovnica
MZ-2 S
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2020-10-13
131 KB

Technické informácie

Počet svoriek
18
Maximálne povolené napätie na svorkách
24 V DC/AC
Maximálny prúd pretekajúci cez svorku
500 mA
Sabotážny kontakt
Áno
Rozmer krytu
89 x 66 x 30 mm
Rozmery svorokových otvorov
1,5 x 2,5 mm
Hmotnosť
86 g

Informačné materiály

1catalogue

5product data sheet