APS-524

Zálohovaný zdroj

APS-524 je zálohovaný zdroj s vysokým prúdovým výkonom 5 A. Je určený na napájanie zariadení pracujúcich na napätí 24 V DC. Je určený pre zabezpečovacie systémy, systémy kontroly vstupu a inštalácie priemyselnej televízie.

Pulzný zdroj s vysokým výkonom zaisťuje dobré parametre napájania pri nízkych tepelných stratách. Vďaka priamemu napájaniu zo siete 230 V AC zariadenie nevyžaduje montáž dodatočného sieťového transformátora. APS-524 má zabezpečenie proti prehriatiu, preťaženiu a skratu. Dodatočne má na vstupe filter proti rušeniu a sústavu korekcie výkonu.

Kovová skrinka zdroja má miesto na dva akumulátory 17 Ah, čo pri ich paralélnom pripojení zaisťuje dlhú čas činnosti v prípade výpadku sieťového napájania. Mikroprocesorová kontrola stavu nabitia, precízna regulácia napätia a funkcia automatického odpojenia akumulátora v prípade nadmerného vybitia dbajú o stav akumulátorov, predlžujú ich životnosť a zamedzujú ich poškodenie.

Zdroj má sabotážny kontakt. Štyri LED-ky zobrazujú stav sieťového napájania, stav napájania z akumulátorov a stav poruchy: prehriatia alebo preťaženia výstupu. Poruchy sú dodatočne signalizované akusticky. Oznamovanie do zabezpečovacieho systému o problémoch umožňujú štyri výstupy typu OC. Zmeny ich stavov informujú o: prekročení pracovnej teploty, poklese napätia akumulátora pod prípustnú hodnotu, preťažení výstupu alebo o výpadku sieťového napájania.

  • efektívny pulzný zdroj 24 V DC bez sieťového transformátora
  • prúdový výkon zdroja: 5 A
  • zabezpečenie proti skratu, preťaženiu, prehriatiu
  • možnosť pripojenia záložného akumulátora
  • sústava nabíjania akumulátora s reguláciou prúdu
  • zabezpečenie pred úplným vybitím akumulátora
  • 4 výstupy typu OC na diaľkovú kontrolu
  • optická signalizácia stavu sieťového napájania, akumulátora, prehriatia a preťaženia
  • akustická signalizácia poruchy
archívny produkt
APS-524
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2012-08-01
120 KB

Certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
508 KB

Technické informácie

Zaťažiteľnosť výstupov typu OC
max. 50 mA
Typ zdroja
A
Rozmer krytu
403 x 323 x 100 mm
Rozmery dosky elektroniky
233 x 73 mm
Pracovná teplota
+5…+45 °C
Napätie napájania
230 V AC
Odporúčaný akumulátor
2 × 12 V/17 Ah
Hmotnosť bez akumulátora
3,4 kg
Výstupné napätie
24 V DC
Prúdový výkon
5 A
Maximálny prúd nabíjania akumulátora
1 alebo 2 A
Elektrická účinnosť
do 83%

Informačné materiály

1catalogue

5product data sheet