VIVER

Modul videoverifikácie alarmu

  • 4 vstupy na pripojenie kamier
  • 4 vstupy spúšťajúce prenos 
  • pamäť sekvencií z kamier
  • zabudovaný prevodník TCP/IP
  • zabudovaný modem 56k ako záložný kanál spojenia
  • softvér na konfiguráciu modulu
archívny produkt
VIVER

Karta produktu

 VIVER

Informačné materiály

 Katalóg produktov
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2012-07-04
615 KB

Certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2018-02-27
585 KB

Technické informácie

Rozmery dosky elektroniky
69 x 139 mm
Pracovná teplota
+5…+40 °C
Napätie napájania (±15%)
12 V DC
Odber prúdu v pohotovostnom režime
200 mA
Maximálny odber prúdu
160 mA
Hmotnosť
125 g