PNK-1

Panik tlačidlo s mechanickou pamäťou

PNK-1 je tlačidlo napadnutia určené na okamžité spustenie alarmu alebo procedúry oznamovania na PCO o situácii ohrozenia života alebo majetku v kontrolovanom objekte. Toto zariadenie sa okrem iného používa na miestach, v ktorých môže nastať napadnutie obsluhy, napríklad v bankách, zmenárňach, obchodoch, kanceláriách a podobne.

Tlačidlo spolupracuje s ľubovoľnou zabezpečovacou ústredňou so vstupom typu NC. Vo vnútri PNK-1 sa nachádza magnetický kontakt, ktorého kontakty sú rozpojené po stlačení klávesu. Zariadenie má pružinu, ktorá vráti tlačidlo do pôvodnej polohy. Pružinu je možné demontovať a tlačidlo tak získa funkciu mechanickej pamäte stlačenia. V objektoch s viacerými nainštalovanými tlačidlami napadnutia umožňuje takéto riešenie identifikáciu tlačidla, ktoré spustilo alarm. Kláves môže byť vrátený do pôvodnej polohy pomocou priloženého kľúča.

  • okamžité spustenie alarmu a (alebo) spustenie procedúry oznamovania na PCO o situácii ohrozenia v chránenom objekte
  • spolupráca s každou zabezpečovacou ústredňou, obsluhujúcou detektory typu NC
PNK-1
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
503 KB

Technické informácie

Maximálny prepínaný výkon
5 VA
Maximálne napätie prepínané kontaktom
160 V
Maximálny prepínaný prúd
250 mA
Rozmer krytu
40 x 60 x 25 mm
Hmotnosť
27 g

Informačné materiály

1catalogue

5product data sheet