ARF-100

Tester úrovne rádiového signálu

ARF-100 je tester úrovne rádiového signálu určený na spoluprácu s kontrolérmi obojsmerného bezdrôtového systému ABAX. Slúži na overovanie sily rádiového signálu prijímaného kontrolérom z testera a testerom z kontroléra. Umožňuje nájsť optimálne miesto na montáž ľubovoľného bezdrôtového zariadenia systému ABAX, čím značne uľahčuje práce počas projektovania a inštalácie systému na objekte. Tester má 9 LED-iek – 7 z nich slúži na percentuálne zobrazenie úrovne rádiového signálu. Ďalšia LED-ka slúži na informovanie o režime činnosti, čiže smeru príjmu signálu. Posledná LED-ka signalizuje typ napájania (z batérie alebo externe) bezdrôtového zariadenia, ktorého činnosť je simulovaná testerom.

  • overenie úrovne rádiového signálu prijímaného kontrolérom z testera a testerom z kontroléra
  • simulácia rádiovej komunikácie zariadení napájaných batériou alebo z externých zdrojov
  • LED-ky zobrazujúce úroveň rádiového signálu
archívny produkt
ARF-100
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2012-06-22
148 KB

Certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2008-06-01
154 KB

Technické informácie

Trieda prostredia
II
Rozmer krytu
70 x 196 x 32 mm
Pracovná teplota
-10…+55 °C
Pracovná frekvencia
868,0 ÷ 868,6 MHz
Hmotnosť
137 g
Dosah rádiovej komunikácie (na otvorenom priestranstve)
do 500 m
Batéria
9 V 6LR61

Informačné materiály

0

1catalogue

5product data sheet